Základní číslovky v angličtině

Jak vypadají nejzákladnější číslovky, tedy číslovky základní v angličtině, neboli jak správně anglicky říct jedna, dva, deset, dvacet, sto, sto padesát devět nebo třeba milión dvě stě padesát pět tisíc tři sta třicet tři? Pojďme se na téma základních číslovek v anglickém jazyce společně podívat a číslovky základní se naučit. Dozvíte se i o nejčastějších chybách a “špecích”.

Psaní základních číslovek číslicí v angličtině

Hurá, psaní základních číslovek v angličtině se od psaní základních číslovek v češtině neliší. Jinak by to bylo například u řadových číslovek v angličtině, ale to je zase jiná kapitola.

Prostě napíšete danou číslovku, a je to. Například:

10 krav 10 cows
333 lidí 333 people

Číslovky základní NULA, JEDNA až DESET anglicky

Česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky vyslovujeme anglicky číslovkou
nula 0

zero

nought

/zierou/

/nót/

0
jeden/jedna/jedno 1 one /wan/ 1
dva/dvě 2 two /tú/ 2
tři 3 three /thrý/ 3
čtyři 4 four /fór/ 4
pět 5 five /fajv/ 5
šest 6 six /siks/ 6
sedm 7 seven /sevn/ 7
osm 8 eight /eit/ 8
devět 9 nine /najn/ 9
deset 10 ten /ten/ 10

Číslovky základní JEDENÁCT až DVACET anglicky

Česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky vyslovujeme anglicky číslovkou
jedenáct 11 eleven /ilevn/ 11
dvanáct 12 twelve /twelv/ 12
třináct 13 thirteen /thertýn/ 13
čtrnáct 14 fourteen /fortýn/ 14
patnáct 15 fifteen /fiftýn/ 15
šestnáct 16 sixteen /sikstýn/ 16
sedmnáct 17 seventeen /sevntýn/ 17
osmnáct 18 eighteen /eitýn/ 18
devatenáct 19 nineteen /najntýn/ 19
dvacet 20 twenty /twenty/ 20

U čísel 13-19 nezapomínejte při vyslovování na důraz, který je vždy na první, ale i druhé slabice, kde je část slova “teen”, tedy například:

 • thirteen /THER TEEN/
 • fourteen /FOR TEEN/

ale

 • thirty /THERty/
 • forty /FORty/

Číslovky základní DVACET JEDEN až TŘICET anglicky

Česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky vyslovujeme anglicky číslovkou
dvacet jeden 21 twenty-one /twentywan/ 21
dvacet dva 22 twenty-two /twentytú/ 22
dvacet tři 23 twenty-three /twentythrý/ 23
dvacet čtyři 24 twenty-four /twentyfor/ 24
dvacet pět 25 twenty-five /twentyfajv/ 25
dvacet šest 26 twenty-six /twentysix/ 26
dvacet sedm 27 twenty-seven /twentysevn/ 27
dvacet osm 28 twenty-eight /twentyeit/ 28
dvacet devět 29 twenty-nine /twentynajn/ 29
třicet 30 thirty /therty/ 30

Číslovky základní TŘICET JEDEN až ČTYŘICET anglicky

Česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky vyslovujeme anglicky číslovkou
třicet jeden 31 thirty-one /thertywan/ 31
třicet dva 32 thirty-two /thertytú/ 32
třicet tři 33 thirty-three /thertythrý/ 33
třicet čtyři 34 thirty-four /thertyfor/ 34
třicet pět 35 thirty-five /thertyfajv/ 35
třicet šest 36 thirty-six /thertysix/ 36
třicet sedm 37 thirty-seven /thertysevn/ 37
třicet osm 38 thirty-eight /thertyeit/ 38
třicet devět 39 thirty-nine /thertynajn/ 39
čtyřicet 40 forty /forty/ 40

Další číslovky vytvoříme spojením desítek a jednotek, které v psané formě spojíme spojovníkem, například:

42 forty-two
55 fifty-five
99 ninety-nine

Číslovky základní DESET, DVACET, TŘICET atd. anglicky

Česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky vyslovujeme anglicky číslovkou
deset 10 ten /ten/ 10
dvacet 20 twenty /twenty/ 20
třicet 30 thirty /therty/ 30
čtyřicet 40 forty /forty/ 40
padesát 50 fifty /fifty/ 50
šedesát 60 sixty /siksty/ 60
sedmdesát 70 seventy /sevnty/ 70
osmdesát 80 eighty /eity/ 80
devadesát 90 ninety /najnty/ 90
sto 100 hundred /handryd/ 100

 Základní číslovky STO, TISÍC, až BILIÓN anglicky

Česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky vyslovujeme anglicky číslovkou
sto 100 hundred /handrid/ 100
tisíc 1 000 thousand /thauznd/ 1 000
deset tisíc 10 000 ten thousand /tenthauznd/ 10 000
sto tisíc 100 000 hundred thousand /handridthauznd/ 100 000
milión 1 000 000 million /miljn/ 1 000 000
miliarda 1 000 000 000

milliard (British English)

billion (American English)

/miljárd/

/biljn/

1 000 000 000
bilión 1 000 000 000 000 billion /biljn/ 1 000 000 000 000

Příklady vyšších základních číslovek anglicky

česky slovy česky číslovkou anglicky slovy anglicky vyslovujeme anglicky číslovkou
sto jedna 101 one hundred and one /wan handrid end wan/ 101
sto padesát šest 156 one hundred and
fifty-six
/wan handrid end fifty siks/ 156
pět set šestnáct 516 five hundred and sixteen /fajv handrid end sikstýn/ 516
devět set devadesát devět 999 nine hundred and
ninety-nine
/najn handrid end najnty najn/ 999
tisíc dvě stě třicet dva 1 232 one thousand and two hundred thirty-two /wan thauznd end tú handrid therty tú/  1 232
dva milióny tři sta třicet tři tisíc tři sta třicet tři 2 333 333 two million three hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-three /tú miljn thrý handrid end therty thrý thauznd thrý handrid end therty thrý/ 2 333 333

Psaní vyšších čísel v angličtině

Pro snadné přečtení čísla je vhodné graficky oddělovat skupiny tří číslic. V angličtině je to zcela běžné, a mimochodem, v češtině by mělo být také.

Tyto skupiny tří číslic lze oddělit vynecháním místa, například takto:

5 555 263

Nebo použitím čárky, na což je třeba dávat pozor, protože to nás to může mást, například takto:

5,555,263

Sto učitelů vs. stovky učitelů v angličtině

Pozor na tuto odlišnost při používání základních číslovek s množnými čísly podstatných jmen:

 • one hundred teachers – sto učitelů
 • seven thousand teachers – sedm tisíc učitelů
 • ten boys – deset kluků
 • seven million people – sedm miliónů lidí

ale

 • hundreds of teachers – stovky učitelů
 • thousands of teachers – tisíce učitelů
 • tens of boys – desítky kluků
 • millions of people – milióny lidí

Vyslovování základních číslovek v telefonních číslech

Pro zjednodušení komunikace při telefonování, především u sdělování telefonních čísel si angličtina vyvinula svůj vlastní systém.

 • nula se v telefonních číslech čte jako /ou/
 • dvě stejná čísla za sebou se čtou zdvojeně, například 22 se čte jako double two /dabl tú/

Například telefonní číslo 00420 607 665 011 rozepíšeme a přečteme následovně:

 • double oh four two oh six oh seven double six five oh double one
 • /dabl ou for tú ou siks ou sevn siks fajv ou dabl wan/

Časté chyby u základních číslovek v angličtině

 • Při vyslovování číslovek 13-19 dáváme důraz pouze na první slabiku, což je špatně, důraz musí být na první a především i na druhé slabice, kde je část slova “teen”. Je totiž pouze malý rozdíl mezi vyslovováním základních číslovek, například 13 a 30 – /THERTEEN/ a /THERty/, nebo 14 a 40, 15 a 50 atd. Při špatném vyslovování se můžeme i nedorozumět.
 • Opomínání jiného pravopisu a vyslovování u čísel forty, fifty.
 • Čísla eleven, twelve jsou mimo logické tvoření číslic, pozor na ně.
 • Pozor na rozdíly mezi číslem billion v Britské angličtině a Americké angličtině, viz tabulka výše.
 • Špatné používání výrazů sto a stovky, tisíc a tisíce, deset a desítky, milión a miliony, viz výše.
 • Špatné čtení číslovek v telefonních číslech – čtení nuly a dvou stejných čísel za sebou viz výše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *