Nepravidelná slovesa v angličtině

Jako pomůcka při učení se anglického jazyka skvěle poslouží tabulka nepravidelných sloves v angličtině. Tabulka obsahuje seznam nepravidelných sloves seřazených abecedně, český překlad, tvar v minulém čase a příčestí minulé, vše včetně výslovnosti. Tabulku nepravidelných sloves si můžete vytisknout a používat během učení nebo ji sdílet se svými příteli a spolužáky. Celý příspěvek

Minulý čas prostý v angličtině

Zcela zásadním gramatickým časem anglického jazyka je minulý čas prostý, anglicky past simple. Pokud se chceme anglicky dobře vyjadřovat a dobře rozumět, je třeba se tedy prostý minulý čas pořádně naučit. Pojďme se podívat, jak a kdy se minulý čas prostý používá, jak se tvoří, a které dovednosti byste měli zvládnout, abyste si mohli říct, že jej skvěle ovládáte. Celý příspěvek

Předpřítomný čas v angličtině

Jeden z nejvíce používaných gramatických časů v angličtině je předpřítomný čas, anglicky present perfect tense. Pojďme se tedy podívat, jak se předpřítomný čas tvoří v pozitivu, negativu, jak vytvořit otázky a odpovědi a především na to, kdy se tento gramatický čas používá. K dispozici je mnoho praktických příkladů, které pomůžou problematice present perfect lépe porozumět. Celý příspěvek

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině

Mezi vyjádřením množství u podstatných jmen v angličtině a češtině existují rozdíly. Jak je to tedy s počitatelnými podstatnými jmény (countable nouns) a nepočitatelnými podstatnými jmény (uncountable nouns)? A dají se nepočitatelná podstatná jména v angličtině spočítat? Prohlédněte si článek, který se touto tématikou zabývá a budete na tom ve své angličtině zase o něco lépe. Celý příspěvek

Rody podstatných jmen v angličtině

Jak je to s mužským, ženským a středním rodem podstatných jmen v anglickém jazyce? Jaké záležitosti angličtiny s tímto tématem souvisí a na co si dát pozor? Přečtěte si článek týkající se základů používání rodů v angličtině, a budete o tomto tématu z kategorie gramatických pravidel vědět více. Rozdíly mezi angličtinou a češtinou jsou totiž významné. Celý příspěvek

Základní číslovky v angličtině

Jak vypadají nejzákladnější číslovky, tedy číslovky základní v angličtině, neboli jak správně anglicky říct jedna, dva, deset, dvacet, sto, sto padesát devět nebo třeba milión dvě stě padesát pět tisíc tři sta třicet tři? Pojďme se na téma základních číslovek v anglickém jazyce společně podívat a číslovky základní se naučit. Dozvíte se i o nejčastějších chybách a “špecích”. Celý příspěvek

Přítomný čas průběhový v angličtině

Přítomný průběhový čas, anglicky Present Continuous (popř. Present Progressive) je jeden z nejpoužívanějších gramatických časů v anglickém jazyce.  Pojďme se tedy podívat jak se správně přítomný průběhový čas tvoří, tedy na pozitivní a negativní tvrzení, tvoření otázky, tvoření krátkých odpovědí a především kdy se má správně present continuous používat. Celý příspěvek