Rody podstatných jmen v angličtině

Jak je to s mužským, ženským a středním rodem podstatných jmen v anglickém jazyce? Jaké záležitosti angličtiny s tímto tématem souvisí a na co si dát pozor? Přečtěte si článek týkající se základů používání rodů v angličtině, a budete o tomto tématu z kategorie gramatických pravidel vědět více. Rozdíly mezi angličtinou a češtinou jsou totiž významné.

Rody podstatných jmen se mají v angličtině přirozenou formu, vycházejí tedy z významu slov, než-li z gramatiky, jako je tomu u českého jazyka. Rod je vyjádřen rozdíly mezi pohlavím lidí či bytostí, zvířaty, věcmi a jinými slovy.

ČTĚTE TAKÉ: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině

Rod podstatných jmen se v praxi projevuje pouze u zájmen, kterými jsou osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, zdůrazňovací zájmena, zvratná zájmena a vztažná zájmena.

Osobní zájmena vyjadřující rod

Na osoby se odkazuje podle pohlaví zájmeny he (on), she (ona) nebo it (ono).

I want to speak to my father before he goes away. Chci mluvit s mým otcem, než (on) odejde.
I want to speak to my mother before she goes away. Chci mluvit s mou matkou, než (ona) odejde.
The house is very old, it dates back to the 16th century. Ten dům je velmi starý, (on) pochází z 16. století.
If a cat is starving and smells some food, it goes towards it. Když má kočka hlad a cítí jídlo, jde (ona) k němu.
Thank you for your idea, it helped me greatly. Díky za tvůj nápad, velice mi (on) pomohl.

V možné čísle se pohlaví všech tří rodů vyjádří zájmenem they (oni):

My brothers are students. They go to the university. bratři jsou studenti. (Oni) chodí na univerzitu.
My sisters are students. They go to the university. sestry jsou studentky. (Ony) chodí na univerzitu.
The magazines have been there since morning. They lie on your couch. Časopisy jsou tam od rána. (Oni) leží na tvém gauči.
The books have been there since morning. They lie on your couch. Knihy jsou tam od rána. (Ony) leží na tvém gauči.

Mnoho podstatných jmen může mít v angličtině přirozeně rod mužský i ženský.

reader čtenář, čtenářka
teacher učitel, učitelka
student student, studentka
director ředitel, ředitelka; režisér, režisérka
friend kamarád, kamarádka
child dítě (on), dítě (ona)
baby děťátko (on), děťátko (ona)
cousin bratranec, sestřenice

Jaký rod mají v angličtině zvířata?

Pro vyjádření rodu u zvířat v anglickém jazyce se používá zájmeno it.

Avšak, máte-li na mysli například vašeho mazlíčka, tedy zvíře, kterému říkáte jménem a znáte jeho pohlaví, používejte zájmena he nebo she.

I have a dog named Candy. She is amazing. Mám pejska Candy. (Ona) je skvělá.

ČTĚTE TAKÉ: Přítomný čas prostý v angličtině

ČTĚTE TAKÉ: Přítomný čas průběhový v anglickém jazyce

Personifikace věcí, zosobňování věcí přiřazováním rodu.

Podívejte se na několik příkladů, kde lidé rádi dávají věcem vlastnosti člověka, a používají tedy v odkazování na ně zájmeny he nebo she:

sun he
moon she
love he
death he
Great Britain she

Rod podstatných jmen v angličtině tvořený pomocí slov man, boy, woman, gitrl, male, female aj.

boy friend přítel
girl friend přítelkyně
man teacher učitel
lady teacher učitelka
male rat krysa (sameček)
female rat krysa (samička)
tom-cat kocour
pussy-cat kočka

Rod podstatných jmen vyjádřený svým unikátním slovem

Následující vybraná slova mají na základě svého přirozeného významu i svůj přirozený rod.

man muž
woman žena
husband manžel
wife manželka
boy chlapec
girl děvče
son syn
daughter dcera
brother bratr
sister sestra
father otec
mother matka
uncle strýc
aunt teta
nephew synovec
niece neteř
king král
queen královna
lord lord (pán)
lady lady (paní)
dog pes
bitch fena

Ženský rod podstatných jmen v angličtině tvořený příponou -ess

host hostitel
hostess hosteska
god bůh
godess bohyně
lion lev
lioness lvice
Jew Žid
Jewess Židovka
waiter číšník
waitress číšnice
emperor císař
emperess císařovna
master pán
mistress paní
actor herec
actress herečka

Další příklady vyjádření rodů podstatných jmen v angličtině

hero hrdina
heroine hrdinka
csar car
csarina carevna
Englishman Angličan
Englishwoman Angličanka
sportsman sportovec
sportswoman sportovkyně
Frenchman Francouz
Frenchwoman Francouzska

 ČTĚTE TAKÉ: Řadové číslovky v angličtině

Příspěvek byl publikován v rubrice Gramatika a jeho autorem je NovýAmos.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *