Předpřítomný čas v angličtině

Jeden z nejvíce používaných gramatických časů v angličtině je předpřítomný čas, anglicky present perfect tense. Pojďme se tedy podívat, jak se předpřítomný čas tvoří v pozitivu, negativu, jak vytvořit otázky a odpovědi a především na to, kdy se tento gramatický čas používá. K dispozici je mnoho praktických příkladů, které pomůžou problematice present perfect lépe porozumět.

Použití předpřítomného času prostého v angličtině

Předpřítomný čas je pro nás jako Čechy poměrně náročný gramatický čas na pochopení z hlediska svého používání, protože takový čas v jazyce českém neexistuje. Je třeba tedy pochopit určité situace a vztahy, kdy se předpřítomný čas v angličtině používá.

Lze použít následující poučky:

 • Jednoduše by se dalo říci, že pokud jsme nějakou činnost v minulosti začali, a tato činnost stále trvá, použije se předpřítomný čas.
 • Také by se dalo říci, že pokud jsme v minulosti nějakou činnost započali, a tato činnost má vliv na přítomnost, užije se předpřítomný čas.
 • K tomu nehraje žádnou roli to, kdy jsme tuto činnost v minulosti započali.
 • Dá se rovněž říci, že pokud jsme v minulosti něco udělali, či zažili, a máme z toho nějaké zkušenosti, zážitky, které ovlivňují naši přítomnost, použije se předpřítomný čas.

Podívejte se na několik příkladů.

I have written the article. Napsal jsem článek. (Mám článek napsaný.)
She has finished. Ona skončila. (Má skončeno, dokončeno.)
I have bought it. Koupil jsem to. (Mám to koupené.)
I haven’t bought it. Nekoupil jsem to. (Nemám to koupené.)
We haven’t finished. Neskončili jsme. (Nemáme skončeno, dokončeno.)

Kdybychom chtěli říci, kdy se tato činnost v minulosti odehrála, museli bychom použít minulý čas prostý, nikoliv předpřítomný čas.

Příklad pro srovnání předpřítomného času a minulého času prostého:

 • I have finished it. (Dokončil jsem to.) – použije se předpřítomný čas
 • I finished it yesterday. (Dokončil jsem to včera.) – použije se minulý čas prostý

ČTĚTE TAKÉ: Přítomný čas prostý v angličtině

Forma předpřítomného času prostého v angličtině

Předpřítomný čas vytvoříme spojením pomocného slovesa have, po kterém následuje příčestí minulé. U třetí osoby jednotného čísla má pomocné sloveso tvar has. Příčestí minulá mají tvar na základě toho, zda se jedná o pravidelná slovesa, či nepravidelná slovesa.

Příklad předpřítomného času s pravidelným slovesem “finish”

osoba (podmět) sloveso  
I, you, we, they have finished  
he, she, it has finished  

U pravidelných sloves se příčestí minulé vytvoří přidáním koncovky -ed nebo -d k infinitivu slovesa, s čímž souvisí ještě další pravopisná pravidla pro přidávání koncovek.

Příklad předpřítomného času s nepravidelným slovesem “buy”

osoba (podmět) sloveso
I, you, we, they have bought
he, she, it has bought

Nepravidelné slovesa mají svá unikátní minulá příčestí, například sloveso buy má tvar bought. Tvary minulých příčestí naleznete v tabulce nepravidelných sloves ve “třetím sloupci”.

1. Pozitivní tvrzení v předpřítomném čase (positive statement)

Pozitivní tvrzení se v předpřítomném čase vytvoří tak, že za podmět vložíte pomocné sloveso have a za něj přidáte příčestí minulé daného slovesa.

U třetích osob jednotného čísla má pomocné sloveso tvar has.

osoba (podmět) sloveso
I, you, we, they have written
he, she has written

Příklad pozitivního tvrzení v předpřítomném čase se slovesem write. Tvar minulého příčestí je written, jedná se o nepravidelné sloveso.

I have written a letter. (Já) Napsal jsem dopis. (Mám napsán dopis)
You have written a letter. (Ty) Napsala jsi dopis.
He has written a letter. (On) Napsal dopis.
She has written a letter. (Ona) Napsala dopis.
It has written a letter. (Ono) Napsalo dopis.
We have written a letter. (My) Napsali jsme dopis.
You have written a letter. (Vy) Napsali jste dopis.
They have written a letter. (Ony / Ony) Napsali dopis.

Příklady častých chyb:

 • She have written the letter. (špatný tvar pomocného slovesa u třetí osoby jednotného čísla, má být tvar “has”)
 • I have written the letter last month. (uvádíme, kdy se akce stala – minulý měsíc – musíme použít minulý čas, nikoliv čas předpřítomný)
 • I have wrote the letter. (špatný tvar plnovýznamového slovesa, potřebujeme použít minulé příčestí “written”, nikoliv tvar pro minulý čas)
 • They have write the letter. (špatný tvar plnovýznamového slovesa, potřebujeme použít minulé příčestí “written”, nikoliv infinitiv slovesa.

ČTĚTE TAKÉ: Přítomný čas průběhový v angličtině

2. Negativní tvrzení v předpřítomném čase (negative statement)

Negativní tvrzení vytvoříte tak, že za podmět vložíte pomocné sloveso have, za něj záporku not, kterou následuje příčestí minulé daného slovesa. U třetích osob jednotného čísla má pomocné sloveso tvar has, záporka a příčestí minulé zůstávají stejné.

Pomocné sloveso have a záporku not lze stáhnout do tvaru haven’t, u třetích osob se pomocné sloveso has a záporka not dá stáhnout do tvaru hasn’t.

osoba (podmět) sloveso
I, you, we, they haven’t written
he, she hasn’t written

Příklady negativního tvrzení v předpřítomném čase prostém se slovesem write:

I haven’t written a letter. (Já) Nenapsal jsem dopis.
You haven’t written a letter. (Ty) Nenapsala jsi dopis.
He hasn’t written a letter. (On) Nenapsal dopis.
She hasn’t written a letter. (Ona) Nenapsala dopis.
It hasn’t written a letter. (Ono) Nenapsalo dopis.
We haven’t written a letter. (My) Nenapsali jsme dopis.
You haven’t written a letter. (Vy) Nenapsali jste dopis.
They haven’t written a letter. (Ony / Ony) Nenapsali dopis.

3. Otázka v předpřítomném čase (question)

Otázku v předpřítomném čase vytvoříte tak, že za sebe poskládáte nejprve pomocné sloves have, následuje podmět a za ním příčestí minulé daného slovesa. U třetích osob jednotného čísla má pomocné sloveso tvar has.

Pomocné sloveso Osoba (podmět) Sloveso
Have I, you, we, they written?
Has he, she, it written?

Příklady otázek v předpřítomném čase se slovesem write

Have I written the letter? Napsal jsem (já) ten dopis?
Have you written the letter? Napsal jsi (ty) ten dopis?
Has he written the letter? Napsal (on) ten dopis?
Has she written the letter? Napsala (ona) ten dopis?
Has it written the letter? Napsalo (ono) ten dopis?
Have we written the letter? Napsali jsme (my) ten dopis?
Have you written the letter? Napsali jste (vy) ten dopis?
Have they written the letter? Napsali (oni) ten dopis?

Ukázka otázky s tázacími zájmeny

Chceme-li vytvořit otázku s tázacím zájmeny, vložíme dané tázací zájmeno (nebo jejich spojení) před pomocné sloveso have / has:

 • How long have you lived there?

Zajímavostí u otázek s tázacími zájmeny v předpřítomném čase je to, že v podstatě lze použít pouze spojení “how long“. Chceme-li se ptát tázacími zájmeny when, where, how, who atd., chceme-li tedy položit konkrétní otázky, použijeme v tomto případě zpravidla minulý čas prostý:

 • When did you write the letter? (Kdy jsi napsal ten dopis?)
 • Where did you write the letter? (Kde jsi napsal ten dopis?)
 • How did you write the letter? (Jak jsi napsal ten dopis?)

U těchto příkladů otevřených otázek je použit minulý čas prostý.

ČTĚTE TAKÉ: Řadové číslovky v angličtině

4. Krátké odpovědi v předpřítomném čase (short answers)

Krátké odpovědi se užijí při odpovídání na otázky typu ano/ne.

Yes, I / you / we / they have. No, I / you / we / they haven’t.    
Yes, he / she/ it has. No, he / she / it hasn’t.    

Prohlédněte si několik příkladů otázek a krátkých odpovědí v předpřítomném čase.

 • Have you written the letter? Yes, I have. (Napsal jsi ten dopis? Ano.)
 • Have you finished your work? No, I haven’t. (Dokončil jsi svou práci? Ne.)
 • Has he been to Prague? Yes, he has. (Byl v Praze? Ano.)
 • Has she driven a car? No, she hasn’t. (Řídila auto? Ne.)

Co nám ještě může pomoci pro správné použití předpřítomného času v angličtině?

S každým gramatickým časem v angličtině se zpravidla pojí specifická slova či fráze, která nám pomáhají určit, kdy daný gramatický čas použít.

U předpřítomného času tomu není jinak. Jsou to například tato:

 • yet (už / ještě)
 • already (už)
 • just (právě)
 • ever (někdy)
 • never (nikdy)
 • how long (jak dlouho)
 • since (od)
 • for (po)

Pojďme se podívat na některé příklady použití.

 • I haven’t finished it yet. (Ještě jsem to nedokončil.)
 • Have you done it yet? (Už jsi to udělal?)
 • I have already finished it. (Už jsem do dokončil.)
 • I have just finished it. (Právě jsem to dokončil.)
 • Have you ever driven a car? (Už jsi někdy řídil/a auto?)
 • I have never driven a car. (Nikdy jsem neřídil/a auto.)
 • How long have you lived in Prague? (Jak dlouho žiješ v Praze?)
 • I have lived in Prague since 2017. (Žiji v Praze od roku 2017.)
 • I have lived in London for ten years. (Žiji v Londýně po deset let.)

Umíte to s předpřítomným časem v angličtině?

 • Umím vyjádřit, že jsem někde byl a mám z toho nějaké zážitky, zkušenosti. Nezáleží, kdy jsem kde byl.
 • Umím vyjádřit, že jsem něco udělal, a mám z toho nějaké zážitky, zkušenosti. Nezáleží na tom, kdy.
 • Umím vyjádřit, že jsem někam odjel (a stále tam jsem).
 • Umím vyjádřit, že mám/nemám něco uděláno.
 • Umím vyjádřit, že jsem něco už udělal nebo ještě neudělal.
 • Umím vyjádřit, že jsem něco právě dokončil, dodělal.
 • Umím se zeptat, zda někdo něco udělal či například zažil, zda někdo někde už byl.
 • Umím se zeptat, jak dlouho už někdo něco dělá.
 • Umím vyjádřit, po jakou dobu něco dělám.
 • Umím vyjádřit, od jaké doby něco dělám.
 • Všechny zmíněné body umím vyjádřit i o jiných lidech nebo skupinách lidí.
Příspěvek byl publikován v rubrice Gramatika, Novinky a jeho autorem je NovýAmos.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *