Didaktický test

didakticky-test-nglicky-jazykDidaktický test je první částí maturitní zkoušky z anglického jazyka (po něm následuje písemná práce a posléze ústní zkouška). Maturitní didaktický test z AJ je pro všechny maturanty v celé ČR stejný a skládá se ze dvou částí, kterými jsou poslechový test a test čtení s porozuměním. Jeho obtížnost je dána úrovní zkoušky, která odpovídá úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Přečtěte si následující návod na maturitní didaktický test z anglického jazyka.

1. POSLECHOVÝ DIDAKTICKÝ TEST Z ANGLIČTINY

Poslechový test prověřuje Vaší dovednost porozumění mluvenému jazyku. Nemá cenu nic skrývat – pro někoho může být test z poslechu tou nejtěžší částí maturitní zkoušky z anglického jazyka. Ale hlavu vzhůru – poslechový test se skládá z několika typů cvičení a dá se natrénovat. 
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK: Jak skvěle zvládnout maturitní poslech z AJ?

2. ČTENÍ ANGLICKY S POROZUMĚNÍM

Test čtení s porozuměním následuje po poslechovém testu. Zde se prověřuje Vaše dovednost čtení a to, stejně jako v předchozím poslechovém testu, v několika typech cvičení. Pro někoho je čtení velkou zálibou, ať už ve svém mateřském jazyce, nebo v angličtině, pro někoho může být čtení noční můrou. Pro všechny však platí jedna stejná věc – na test ze čtení se dá připravit. Během testu není povoleno používat jakýkoliv slovník.

ZMĚNA: Za běžných okolností mají studenti na poslechový didaktický test 40 minut a na čtení s porozuměním 60 minut. Od roku 2021 však došlo k navýšení časového limitu o 10 minut – ze 100 minut na 110 minut (40 minut poslechový test, 70 minut čtení s porozuměním).

ZAMĚŘENO NA GRAMATIKU ANGLIČTINY

Součástí testu čtení s porozuměním je pouze jedno (poslední) cvičení, kde se přímo testuje anglická gramatika. Z celé státní maturitní zkoušky z anglického jazyka je to jediná část, která gramatiku přímo testuje. Ve všech částech zkoušky (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška) je totiž gramatika hodnocena pouze jako jedno z více kritérií hodnocení. Stejně jako u poslechového testu a čtení s porozuměním, i používání správné gramatiky anglického jazyka se dá natrénovat.

HODNOCENÍ DIDAKTICKÉHO TESTU Z ANGLIČTINY

Za celý didaktický test z angličtiny můžete získat maximálně 95 bodů. Každá část nebo úloha má svou bodovou váhu uvedenou přímo v testu. Minimální hranice úspěšnosti pro úspěšné splnění testu je nastavena na 44 %, minimální bodový zisk pro úspěšné složení testu je tedy 42 bodů včetně. Poslechová část testu i část čtení s porozuměním se počítají dohromady a tvoří tak kompletní maturitní didaktický test z anglického jazyka.

trocha historie – Maturitní léta 2010-2015

maturitni-didakticky-test-anglictina

Za celý didaktický test z anglického jazyka jste v maturitních letech 2010 až 2015 mohli získat maximálně 63 bodů za každou správně zodpovězenou úlohu (1 bod za každou) ve všech cvičeních v testu. Minimální hranice úspěšnosti pro didaktický test maturity z angličtiny je 44 %, minimální počet bodů pro úspěšné složení didaktického testu je tedy 28 bodů včetně. Poslechová část a část čtení s porozuměním se počítají dohromady. Všechny testy z tohoto maturitní období jsou níže k dispozici a dobře poslouží k přípravě na ostrý maturitní didaktický test v letošním roce 🙂

ČTĚTE TAKÉ: Maturitní otázky z anglického jazyka u maturity

Didaktické testy – anglický jazyk

DIDAKTICKÉ TESTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2024

DIDAKTICKÉ TESTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2023

DIDAKTICKÉ TESTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2022

DIDAKTICKÉ TESTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2021

DIDAKTICKÉ TESTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2020

DIDAKTICKÉ TESTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2019

DIDAKTICKÉ TESTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2018

DIDAKTICKÉ TESTY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2017

Didaktické testy z anglického jazyka 2016

Didaktické testy z anglického jazyka 2015

Didaktické testy z anglického jazyka 2014

Didaktické testy z anglického jazyka 2013

Didaktické testy z anglického jazyka 2012

Didaktické testy z anglického jazyka 2011

Didaktické testy z anglického jazyka 2010

Didaktické testy z anglického jazyka 2008

Projděte si maturitní didaktické testy i z dalších předmětů

Didaktický test z češtiny
Didaktický test z matematiky
Didaktický test z němčiny
Didaktický test z ruštiny
Didaktický test z francouzštiny
Didaktický test ze španělštiny

Didaktické testy z anglického jazyka publikovány s písemným souhlasem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), další šíření a publikování materiálů oficiálního webu novamaturita.cz podléhá autorskému zákonu.