Ústní zkouška

ustni-zkouska-anglictinaÚstní zkouška z angličtiny je poslední částí celé maturitní zkoušky z anglického jazyka. Je tedy jakýmsi vyvrcholením a Vy v ní po první části zkoušky, kterou je didaktický test (poslechový subtest a test čtení s porozuměním) a po druhé části, kterou je písemná práce, můžete konečně ukázat tu pro život nejdůležitější jazykovou dovednost, kterou je bezesporu Vaše mluvení anglicky. Ukážeme Vám, co Vás u ústní zkoušky z AJ čeká a jak se na ní připravit tak, abyste u ní uspěli s co nejlepším výsledkem.

Z jakých částí se v roce 2023 maturitní ústní zkouška z angličtiny skládá?

Od roku 2021 si střední školy a gymnázia sami určují, jak bude maturitní ústní zkouška z angličtiny vypadat. Zpravidla ale narazíte na části nebo úlohy, které se u ústní zkoušky z angličtiny na většině škol neustále opakují. Každá část či úloha zpravidla prověřuje trochu jinou dovednost mluvení anglicky, je třeba tedy být ve střehu 🙂 Celá maturitní ústní zkouška z angličtiny samozřejmě probíhá v anglickém jazyce.

Jak mohou vypadat jednotlivé části ústní zkoušky státní maturity z anglického jazyka?

  • PŘEDSTAVENÍ SE MATURITNÍ KOMISI a sdělení čísla vybraného pracovního listu k ústní zkoušce. Jedná se o vstupní rozehřání a seznámení žáka s komisí.
  • POPIS OBRÁZKŮ – Na pracovním listě se může objevit obrázek z nějakého z maturitních témat z angličtiny a zkoušející po vás může chtít ukázat, jak daný obrázek umíte co nejdetailněji anglicky popsat.
    ČTĚTE TAKÉ: Jak na excelentní porovnávání obrázků v angličtině
  • POROVNÁVÁNÍ OBRÁZKŮ – Stejně jako popisování obrázku se může na potítku na vašem pracovním listě objevit i dva či více obrázků a zkoušející po vás může chtít, abyste ukázali, jak umíte obrázky mezi sebou co nejdetailněji anglicky porovnat.
    ČTĚTE TAKÉ: Šest bodů pro excelentní popis obrázků v angličtině
  • KOMUNIKAČNÍ SITUACE, DIALOG – V zadání ústní zkoušky z angličtiny u maturity z angličtiny se může objevit i úloha na vyřešení určité komunikační situace, ve které budete vystupovat sami za sebe a vaším úkolem bude dojít k cíli daným zadáním tím, že se zkoušejícím proberete několik bodů, které na závěr shrnete. Tuto část si můžete představit například tak, že jakoby plánujete jet na výlet s vaším anglicky mluvícím kamarádem (kterého bude hrát váš zkoušející) a máte probrat, kam pojedete, proč, kdy, jak a koho třeba vezmete sebou a co si vezmete do baťůžku:
    ČTĚTE TAKÉ: Jak na jedničku zvládnout komunikační situaci? VZOR

Příprava na potítku na maturitní ústní zkoušku z angličtiny

Ústní zkouška u maturity z angličtinyÚstní zkouška z angličtiny trvá celkem 15 minut a na její přípravu máte během maturity 15-20 minut, to vždy záleží na střední škole či gymnáziu, kde maturujete. Během přípravy pracujete s konkrétním zadáním ústní zkoušky, které si vylosujete a můžete si do tohoto zadání udělat jakékoliv poznámky, které během ústní zkoušky můžete použít. “Na potítku” máte k dispozici slovník a také další učební materiály, např. obrázky, mapy, úryvky textů apod. – to se také bude lišit podle typu školy, na které studujete. Nebojte se tedy zeptat svého učitele angličtiny, který vám vše jistě rád vysvětlí 🙂

ZADÁNÍ PRO OTEVŘENÉ OTÁZKY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE MATURITY Z ANGLIČTINY

Cestování otázky | Domácí práce otázky | Domov a bydlení otázky
Doprava otázky | Filmy otázky | Globální problémy otázky
Hry otázky | Hudba otázky | Hygiena otázky | Charakter otázky
Jídlo otázky | Každodenní život otázky | Klima otázky | Koníčky otázky
Kultura otázky | Mazlíčci otázky | Média otázky | Město otázky
Mezilidské vztahy otázky | Nakupování otázky
Nemoci otázky | Oblečení otázky | Osobnost otázky
Počasí otázky | Práce otázky | Prázdniny otázky | Příroda otázky
Profese otázky | Rodina otázky | Služby otázky
Sociální problémy otázky | Společnost otázky | Sport otázky
Škola otázky | Technologie otázky | Věda otázky | Volný čas otázky
Vzdělávání otázky | Zábava otázky | Zdraví otázky  | Zeměpis otázky
Životní prostředí otázky

ZADÁNÍ PRO POPIS A POROVNÁVÁNÍ OBRÁZKŮ U MATURITY Z ANGLIČTINY

Cestování popis a porovnávání | Domácí práce popis a porovnávání
Domov a bydlení popis a porovnávání | Doprava popis a porovnávání
Filmy popis a porovnávání | Globální problémy popis a porovnávání
Hry popis a porovnávání | Hudba popis a porovnávání
Hygiena popis a porovnávání | Charakter popis a porovnávání
Jídlo popis a porovnávání | Každodenní život popis a porovnávání
Klima popis a porovnávání | Koníčky popis a porovnávání
Kultura popis a porovnávání | Mazlíčci popis a porovnávání
Média popis a porovnávání | Město popis a porovnávání
Mezilidské vztahy popis a porovnávání | Móda popis a porovnávání
Nakupování popis a porovnávání | Nemoci popis a porovnávání
Oblečení popis a porovnávání | Osobnost popis a porovnávání
Počasí popis a porovnávání | Práce popis a porovnávání
Prázdniny popis a porovnávání | Příroda popis a porovnávání
Profese popis a porovnávání | Rodina popis a porovnávání
Služby popis a porovnávání | Sociální problémy popis a porovnávání
Sport popis a porovnávání | Škola popis a porovnávání
Technologie popis a porovnávání
Věda popis a porovnáváníVolný čas popis a porovnávání
Vzdělávání popis a porovnávání | Zábava popis a porovnávání
Zdraví popis a porovnávání | Zeměpis popis a porovnávání
Životní prostředí popis a porovnávání

ZADÁNÍ PRO MATURITNÍ OTÁZKY (TÉMATA) K ÚSTNÍ ZKOUŠCE MATURITY Z ANGLIČTINY 

ZADÁNÍ PRO KOMUNIKAČNÍ SITUACE, DIALOG K ÚSTNÍ ZKOUŠCE MATURITY Z ANGLIČTINY