Jak na jedničku zvládnout komunikační situaci u maturitní ústní zkoušky z angličtiny?

maturita-anglictina-ctvrta-cast-situaceÚstní zkouška z angličtiny u maturity se skládá ze čtyř částí a poslední částí, třešničkou na dortu, je čtvrtá část, ve které musí každý maturant z angličtiny ukázat, jak by si anglicky poradil v určité situaci, která je přesně dána zadáním. Pojďme se podívat na vzorové zadání a vzorový návod pro všechny maturující k zisku vynikajícího hodnocení v této části ústní zkoušky u státní maturity z anglického jazyka a pojďme se společně přiblížit svému úspěchu.

Zadání čtvrté části ústní zkoušky z angličtiny

Zadání situací může být tématicky různé. Může se jednat o přípravu nějaké oslavy, přípravu výletu, nebo řešení problému během cestování, plánování nějaké charitativní akce atd. Všechny maturitní situace mají ale jednu stejnou vlastnost. Maturant vždy hovoří sám za sebe, hraje tedy v dané situaci sebe sama a řeší situaci podle svého. Zkoušející, na druhé straně, vždy hraje nějakou zadáním přesně vymezenou roli. Při přípravě oslavy například může hrát roli Vašeho kamaráda, při řešení problému během cestování může hrát roli pracovníka informačního centra, při plánování nějaké akce může hrát roli učitele, nebo Vašeho spolužáka. Maturant tedy vždy v situaci jedná za sebe a hovoří se zkoušejícím, který hraje různé role v závislosti na zadání maturitní situace. Maturitní situace zabere z celé ústní zkoušky asi 3 minuty.

Vzorové zadání maturitní situace u ústní zkoušky z angličtiny

Now, you and the examiner are going to talk together. Imagine the following situation:

You are in Ireland staying in an English speaking family and you would like to have a birthday party in your apartment. You should ask one of your host member of the family if it is possible and talk about the details. The examiner is going to play the role of one of the host member of the family and is going to start the dialogue.

The following points may help you:

 • When?
 • The number of people
 • Activities
 • Food and drinks
 • The end of the party
 • Problems that may occur
 • Other

ČTĚTE TAKÉ: Další zadání maturitních situací k ústní zkoušce z angličtiny

Zadání má každý maturant z angličtiny během času stráveném na potítku během přípravy na ústní zkoušku před sebou a může se na maturitní situaci dobře připravit. Zadání maturitní situace je vždy v angličtině. Pro zisk co nejlepšího hodnocení byste vždycky měli dbát na to, že zadání perfektně rozumíte.

U tohoto konkrétního zadání jste v následující situaci:

 • Jste v Irsku na jazykovém pobytu u anglicky mluvící rodiny.
 • Zkoušející hraje roli jednoho z hostujících členů anglicky mluvící rodiny.
 • Vy chcete pořádat narozeninovou party ve svém pokoji.
 • Máte se hostujícího člena rodiny zeptat, zda party můžete zorganizovat a;
 • probrat s ním body, které jsou dány zadáním, tedy kdy (When?) se bude party konat, kolik lidí přijde (the number of people), aktivity, které budete během party dělat (Activities), jídlo a pití, které budete konzumovat (Food and drinks), kdy party skončí (The end of the party), a problémy, které mohou nastat (Problems that may occur).

Cíl maturitní situace u maturitní ústní zkoušky z angličtiny

Cílem této situace je tedy zeptat se na to, zda můžete narozeninovou party uspořádat a probrat detaily této akce, které jsou dány body zadání (The following points may help you: / Následující body Vám mohou pomoci).

Rozhovor mezi zkoušejícím a maturantem v této situaci začíná zkoušející (… and (the examiner) will start the dialogue.)

ČTĚTE TAKÉ: Jak správně odpovídat na otázky zkoušejícího u maturitní ústní zkoušky z angličtiny?

Vzorový rozhovor u maturitní situace mezi maturantem a zkoušejícím

Rozhovor začíná zkoušející (dáno zadáním):

ZKOUŠEJÍCÍ: Hello, Tereza. How are you?

MATURANTKA TEREZA PILNÁ: Good morning. I’m fine, thank you. How are you?

ZKOUŠEJÍCÍ: Fine.

MATURANTKA TEREZA PILNÁ: As you know, I have a birthday this Friday and I’m thinking of throwing a little birthday party for my closest friends from school. Before that, I would like to ask you if I could throw the party in my apartment.

ZKOUŠEJÍCÍ: I think it’s a good idea. You can do it but first you should tell me what you mean by saying “a little birthday party”.

MATURANTKA TEREZA PILNÁ: Well, as I said, it’s going to take place on Friday and I think I will invite about four or five friends. Five in maximum. What do you think?

ZKOUŠEJÍCÍ: I think it’s OK.

MATURANTKA TEREZA PILNÁ: Great. We won’t do any unusual activities, we will just chill, drink, have a pizza and talk. We might be listening some music, that’s all.

ZKOUŠEJÍCÍ: If the music isn’t too loud, I agree.

MATURANTKA TEREZA PILNÁ: It won’t be loud, I promise.

ZKOUŠEJÍCÍ: When do you plan to finish your party?

MATURANTKA TEREZA PILNÁ: I think we will finish by midnight, or by 1 in the morning.

ZKOUŠEJÍCÍ: OK. I hope there won’t be any problems. You know we have two kids and I would be very upset if you woke them up at night.

MATURANTKA TEREZA PILNÁ: This won’t happen, you and your kids have your room on the other side of the house and as I said, we will be fine, I mean there won’t be any heavy metal party.

ZKOUŠEJÍCÍ: All right then. Agreed. I hope you will enjoy your birthday party.

MATURANTKA TEREZA PILNÁ: Thank you, you’re so nice. I can’t wait to tell my friends about the party.

Konec rozhovoru, zkoušející přestává hrát svou roli a žádá maturanta, aby celou situaci shrnul:

ZKOUŠEJÍCÍ: OK. This is the end of our dialogue. Can you now please summarize what we have agreed on?

MATURANTKA TEREZA PILNÁ: Yes, I can throw the birthday party in your house, in my apartment, the party is on Friday, I will invite about five friends, we won’t do anything special, just eat, drink, talk and listen to music, the party will finish by 1.00 in the morning, we will take care of not waking up you or your kids.

ZKOUŠEJÍCÍ: Thank you very much, this is the end of the examination.

ČTĚTE TAKÉ: Vzory všech typů textů k maturitní písemné práci z angličtiny

Proč by vzorová maturantka získala za maturitní situaci vynikající hodnocení?

 • Maturantka skvěle zahrála sebe sama v roli, která je jasně dána zadáním;
 • slušně pozdravila, uvedla svou řeč a hned na začátku se zeptala, zda může party uspořádat.
 • po kladné reakci zkoušejícího maturanta probrala všechny body zadání, tedy místo, čas, počet lidí, aktivity a možné problémy a bavila se o těchto bodech se zkoušejícím.
 • Na konci situace maturantka stručně shrnula, na čem se se zkoušejícím dohodla.
 • Maturantka používá očekávané slovní obraty, ukazuje, že se umí zeptat, pokládá různé otázky, navrhuje a argumentuje, přesvědčuje. To se u maturitní situace očekává a maturant musí tyto dovednosti v angličtině ukázat.
 • Rozhovor je veden ve slušné a semiformální rovině, zkoušející je v roli člena hostitelské rodiny, ke kterému chováme určitou úctu a respekt.
 • Maturantka používá očekávanou slovní zásobu týkající se pořádání narozeninové party. (throw a party, unusual activities, drink, have meal, listen to music, invite friends atd.)

Mnoho úspěchů při čtvrté části ústní zkoušky z anglického jazyka, nechť je tento článek inspirací k zisku skvělého hodnocení nejen v této části maturitní zkoušky z angličtiny.

ČTĚTE TAKÉ: Vše o maturitní ústní zkoušce z angličtiny a jak u ní uspět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *