Písemná práce

pisemna-prace-anglictinaPísemná práce z angličtiny je jednou ze tří částí (ústní zkouška a didaktický test) maturitní zkoušky z anglického jazyka. Náročnost maturitní písemné práce z anglického jazyka přIbližně odpovídá úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Státní maturita z anglického jazyka je z jedna z oblíbenějších maturitních zkoušek a písemná práce z anglického jazyka bude hračkou, pokud si přečtete následující informace o maturitní písemné práci z angličtiny.

CO JE DŮLEŽITÉ OBECNĚ O PÍSEMNÉ PRÁCI Z AJ VĚDĚT

V jednom maturitním zadání písemné práce se může objevit zpravidla jedna, nebo dvě části. Pokud se v zadání objeví pouze jedna část (například dopis kamarádovi), bude její rozsah vždy minimálně 200 slov anglického textu. Pokud se objeví v jednom zadání dvě části (například dopis kamarádovi a krátký vzkaz), jedna část z těchto dvou bude zpravidla delší např. na 120-150 slov, a druhá bude kratší, například na 60-70 slov – tak, aby obě části v tomto zadání dohromady splnili podmínku minima 200 slov na jedno zadání.

ČTĚTE TAKÉ: Zadání pro delší část písemné práce z AJ na 120-150 slov
ČTĚTE TAKÉ: Zadání pro kratší část písemné práce z AJ na 60-70 slov

Zajímavostí je, jak se u maturitní písemky z angličtiny počítají slova. Zde můžete nahlédnout na metodiku, kterou učitelé na vaší škole mohou pro počítání slov používat:
Počítání slov u maturitní písemky z angličtiny

Písemná práce z angličtiny zadání a vzoryBez ohledu na úroveň obtížnosti se jednotlivé části písemné práce liší typem textu. Typy, které se objevují v písemné práci z AJ jsou anglické dopisy jako dopis kamarádovi, formální dopis, motivační dopis, dále oznámení, článek, vypravování, pozvánka, charakteristika, e-mail, návod nebo instrukce, vzkaz a popis. Každý typ textu má samozřejmě dále své formální náležitosti, některý má odstavce, některý ne. Dopis má například své oslovení, rozloučení a podpis, pokud je to požadováno, má i adresu a datum, článek má například svůj nadpis.

Přečtěte si: SLOHOVÉ PRÁCE ANGLIČTINA VZORY

Dalším aspektem každé části písemné práce bez ohledu na úroveň obtížnosti je styl. Stylem je míněn zejména stupeň formálnosti textu. Styl tedy může být buď formální, semiformální nebo neformální. Záleží na tom, kdo je příjemcem textu (např. kamarád – neformální, rodič – semiformální nebo nějaká vážená osoba – formální).

VELMI DŮLEŽITÉ: TYP TEXTU A BODY ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z AJ

Precizní dodržení typu textu a zadání je v podstatě klíčem k úspěšnému napsání maturitní písemné práce z anglického jazyka. V zadání každé části písemné práce je zcela jasně a velmi výstižně přesně napsáno, co se má v textu vaší maturitní písemky z angličtiny objevit.

Pro ilustraci bodů zadání jedno znění zadání z maturitní písemné práce:

… napište dopis, ve kterém:

  • sdělíte, proč píšete
  • popíšete podrobně svůj byt a porovnáte jej se svým bývalým bytem/domem
  • uvedete, co se Vám na novém bydlení líbí nebo nelíbí a vysvětlíte proč
  • pozvete kamaráda, kterému píšete, na návštěvu.

Dodržíte-li tedy typ textu (v našem případě dopis) a tyto body zadání (pokud budou v zadání takto uvedeny) a vaší angličtině čtenář rozumí a je mu jasné, co míníte, vaše práce bude určitě hodnocena pozitivně.

Typový záznamový arch pro psaní maturitní písemky z angličtiny
(může se na každé škole trochu lišit):

Zobrazit záznamový arch pro napsání maturitní písemné práce z AJ

Typová zadání písemných prací – anglický jazyk

PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2021

PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2020

PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2019

PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2018

PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2017

PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2016

Písemné práce z anglického jazyka 2015

Písemné práce z anglického jazyka 2014

Písemné práce z anglického jazyka 2013

Písemné práce z anglického jazyka 2012

Písemné práce z anglického jazyka 2011

Písemné práce z anglického jazyka 2010

Projděte si maturitní písemné práce i z dalších předmětů

Písemná práce z češtiny
Písemná práce z němčiny
Písemná práce z ruštiny
Písemná práce z francouzštiny
Písemná práce ze španělštiny

Písemné práce z anglického jazyka publikovány s písemným souhlasem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), další šíření a publikování materiálů oficiálního webu novamaturita.cz podléhá autorskému zákonu.