Jak napsat excelentní dopis kamarádovi anglicky?

dopis-kamaradovi-anglickyPsaní neformálního dopisu anglicky

Velmi častým typem textu objevujícím se v zadání maturitní písemné slohové práce z angličtiny je neformální dopis. Jak neformální dopis napsat, abychom získali maximum bodů v hodnocení?

Jeho rozsah (počet slov) se liší podle úrovně zkoušky. Na základní úrovni (od roku 2013 jediná možná úroveň) může být jeho rozsah 120-150 slov, nebo 60-70 slov. Do roku 2012, kdy existovala i vyšší úroveň byl rozsah pro dopis v anglickém jazyce 210-240 slov, nebo 100-120 slov.

U dopisu je vždy velmi důležité, komu jej píši. Píši-li anglický dopis kamarádovi, známému, příteli či přítelkyni, jedná se o neformální dopis. Píši-li ale dopis někomu, ke komu chovám respekt, například svému kolegovi, učiteli, profesorovi, šéfovi nebo úředníkovi, jedná se o formální dopis – ten se bude od neformálního trochu lišit. Ovšem nyní zpět k neformálnímu dopisu.

Neformální dopis se vyznačuje zejména tím, že mohu používat neformální jazykové výrazy, jako například čau, jak se máš?, co tomu říkáš kámo, dáme kafe?, včera to bylo fakt epesní, hustý, nebo měj se fajn. Pro neformální dopis je tedy tento styl komunikace zcela v pořádku a je očekáváno, že se podobné výrazy objeví. U maturitní písemné práce z angličtiny, přestože se jedná o neformální dopis, však samozřejmě není vhodné sklouznout k výrazům vulgárním.

ČTĚTE TAKÉ: Jak napsat excelentní formální dopis anglicky?

Neformální dopis obsahuje tyto části:

1. ADRESA PISATELE A ADRESA PŘÍJEMCE

2. DATUM

3. OSLOVENÍ

4. TEXT DOPISU (nejdelší a nejrozpracovanější část podle bodů zadání)

5. ROZLOUČENÍ

6. PODPIS

Jakým způsobem anglický dopis rozpracovat, abychom získali co nejlepší hodnocení?

1. ADRESA PISATELE A ADRESA PŘÍJEMCE

Adresa pisatele (tedy nás):

Adresa pisatele se píše do pravého horního rohu, podívejte se na příklad:

Jan Amos
Opletalova 16
11900 Praha
Czech Republic

Adresa příjemce (toho, komu dopis píšeme):

Na začátku dopisu by mělo být zcela jasné, komu je dopis psán. V anglosaských zemích (Velká Británie, USA, Austrálie) je zvykem udávat korespondenční adresu příjemce dopisu. Ta se nachází nalevo nad samotným textem dopisu. Příklad vhodného uvedení korespondenční adresy:


Hrad – 1. nádvoří 1
11900 Praha
Czech Republic

U psaní neformálního dopisu u maturitní písemné práce z angličtiny však psaní adres vyžadováno není: Psaní adresy a data u dopisů u maturitní písemné práce z angličtiny

2. DATUM

Hned pod adresou příjemce se nachází datum, které je u maturitní písemné práce zpravidla nepovinné (stejně jako adresa) – čtěte však prosím pozorně zadání. Datum se píše pod adresu příjemce a nachází se napravo. Příklad správného uvedení data:

10 September, 2012

ČTĚTE TAKÉ: Vzor neformálního dopisu anglicky na jedničku z ostrého zadání maturity 2015

3. OSLOVENÍ

Nepostradatelná součást každého dopisu je vhodné oslovení. Oslovení se nachází nalevo před samotným textem dopisu a mělo by od být od textu zřetelně odděleno, zpravidla vynecháním jednoho řádku (mezi oslovením a textem dopisu). Vhodná oslovení pro neformální dopis jsou například:

Dear John, (Milý Johne,)

Hi, (Ahoj,)

Na oslovení nezapomínejte, přišli byste v hodnocení zbytečně o cenné body.

ČTĚTE TAKÉ: Jak napsat vynikající motivační dopis v angličtině?

4. TEXT DOPISU

Nejrozsáhlejší částí neformálního dopisu je samozřejmě hlavní text dopisu. Před puštěním se do psaní nezapomeňte, že píšete neformální dopis. Měli bychom se tedy držet spíše neformálního stylu.

Neformální styl v angličtině znamená zejména používání stažených tvarů. Pište tedy například:

It’s   namísto  It is

I’ll  namísto  I will

They’re  namísto  They are

Jinými slovy piště stažené tvary všude tam, kde je to možné. Psaní nestažených tvarů by Vám totiž mohlo ubírat cenné body v hodnocení. U maturitní písemné práce z anglického jazyka jsou vždy uvedeny tři nebo čtyři konkrétní body zadání. Splnění těchto bodů zadání má extrémní důležitost pro úspěšné napsání písemné práce a je nutné je všechny řádně, zmínit a rozpracovat a to nejlépe v pořadí, ve kterém jsou zmíněny.

Body zadání u neformálního dopisu např. kamarádovi mohou znít například takto:

– sdělte, proč píšete. (bod zadání č. 1)

– popište podrobně své nové bydliště a porovnejte ho s Vaším bývalým bydlištem. (bod zadání č. 2)

– uveďte, co se Vám v na novém bydlení líbí nebo nelíbí a vysvětlete proč. (bod zadání č. 3)

– pozvěte Lucy na návštěvu (bod zadání č. 4)

Každý bod zadání by měl být zmíněn a rozpracován v jednom odstavci Vašeho dopisu. Odstavec by měl být viditelně oddělen, například odsazením prvního řádku odstavce zleva, nebo vynecháváním jednoho prázdného řádku mezi odstavci.

Ukázka vhodně rozpracovaných bodů zadání:

I‘m writing to you because I have just moved to a new flat in the city. (SDĚLENÍ, PROČ PÍŠI – bod zadání č. 1) I‘d like to tell you some news about it because it‘s just great in here.

Our new flat‘s very large and fully furnished. It’s also equipped with appliances. There are five spacious rooms, a modern kitchen and a balcony with a beautiful view of the city. (POPIS MÍSTA – bod zadání č. 2) The place is much larger than the flat we lived in before. You’d love it. (POROVNÁNÍ S BÝVALÝM BYDLIŠTĚM – bod zadání č. 2)

I like my new neighbours. (CO SE MI NA NOVÉM BYDLIŠTI LÍBÍ – bod zadání č. 3) When we arrived, they came right away and introduced themselves. (PROČ SE MI TO LÍBÍ – bod zadání č. 3) There‘s only one thing I don’t like. (CO SE MI NA NOVÉM BYDLIŠTI NELÍBÍ – bod zadání č. 3) It‘s the distance from here to my school because I have to wake up early. (PROČ SE MI TO NELÍBÍ – bod zadání č. 3)

I think you must come to my new place and see all of it. Do you have time this Friday after school? (POZVÁNÍ NA NÁVŠTĚVU – bod zadání č. 4)

Ze vzorového textu dopisu je patrné, že body zadání jsou zmíněny a také vhodně rozpracovány. V textu je také užíváno stažených tvarů sloves (I’m, I’d, it’s, flat’s, It’s, There’s, don’t, It’s, I’m, I’ll, I’ll). Jednotlivé odstavce jsou od sebe odděleny. Takto napsaný text neformálního dopisu dostane vysoký, ne-li nejvyšší maximální počet bodů v hodnocení.

ČTĚTE TAKÉ: Jak na POPIS u písemné práce maturity z angličtiny?
ČTĚTE TAKÉ: Jak napsat excelentní NÁVOD anglicky?

5. ROZLOUČENÍ

Píšeme-li neformální dopis, můžeme rozloučení u dopisu napsat například následujícími čtyřmi nejčastějšími způsoby:

That’s all for now, (To je prozatím vše)
Hope to hear from you soon, (Ozvi se)
Best wishes, (Měj se fajn)
Love, (S láskou)

Možností pro rozloučení u neformálního dopisu je samozřejmě mnoho, uvádíme pouze čtyři nejpoužívanější

6. PODPIS

Poslední důležitou částí dopisu je Váš podpis. Ten by měl být, stejně jako veškerý text, který napíšete, čitelný a měl by obsahovat Vaše křestní jméno (příjmení není u neformálního dopisu nutné – píšete přeci známé osobě). Podpis by měl být od předchozího textu viditelně oddělen, zpravidla vynecháním jednoho prázdného řádku. Podpis je poslední částí Vašeho dopisu a nachází se zpravidla nalevo pod rozloučením. Chybí-li v práci Váš podpis, přicházíte v hodnocení o cenné body. Nechcete-li o ně přijít, prosíme, podepište se.

ČTĚTE TAKÉ: Vzory pro písemnou část maturity z anglického jazyka

Podpisem Vaše část písemné práce státní maturity z anglického jazyka končí. Gratulujeme a věříme, že dovednost napsání neformálního dopisu v anglickém jazyce určitě použijete ve svém soukromém i pracovním životě.

ZADÁNÍ A VZOR VYPRACOVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO DOPISU KAMARÁDOVI:

Představte si následující situaci: Nedávno jste se přestěhoval/a do nového domu/bytu a chcete ho popsat své kamarádce Lucy z USA. Napište jí dopis v rozsahu 120-150 slov, ve kterém:

sdělte, proč píšete;

popište podrobně své nové bydliště a porovnejte ho s Vaším bývalým bydlištem;

uveďte, co se Vám v na novém bydlení líbí nebo nelíbí a vysvětlete proč;

pozvěte Lucy na návštěvu.

Nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu.

Hi Lucy,

I‘m writing to you because I have just moved to a new flat in the city. I‘d like to tell you some news about it because it‘s just great in here.

Our new flat‘s very large and fully furnished. It’s also equipped with appliances. There are five spacious rooms, a modern kitchen and a balcony with a beautiful view of the city. The place is much larger than the flat we lived in before. You’d love it.

I like my new neighbours. When we arrived, they came right away and introduced themselves. There‘s only one thing I don’t like. It‘s the distance from here to my school because I have to wake up early.

I think you must come to my new place and see all of it. Do you have time this Friday?

See you,

Caroline

Takto napsaný dopis splňuje kritéria hodnocení a jistě by jeho pisatel získal velmi vysoký počet bodů, ne-li maximální u písemné práce maturitní zkoušky z angličtiny.

169 komentářů u “Jak napsat excelentní dopis kamarádovi anglicky?

 1. Dobrý den, chtěla bych poprosit o váš názor na můj neformální dopis a zda si myslíte, že bych prošla. Děkuji mnohokrát

  Dear Lucy,
  How are you? I´m writting to you because I bought a new flat in the centre of Ostrava.
  I love this flat because I have five rooms, while in the old flat I had two small rooms. In my bedroom I have big windows with large balcony with beautiful view. I have many ways how I go to work. Near the flat are bus stops and train station. So It´s great.
  I like my new modern kitchen. You know how I like to cook. Now, I can cook whatever. But I don´t like my new neighbours because they are arrogant and they can´t even say hello.
  You must come and I will bake some cake with strawberries. Send me when you visit me.
  Best wishes
  Kristýna

   • Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli se bude hodnotit práce když jsem omylem napsal jiné jméno než bylo v zadání ? Šlo o rezervaci hotelu.

  • Ahoj, sice tam máš všechny nutné informace, splnila jsi zadání a dodržela vzor neformálního dopisu, ale máš tam docela dost gramatických nebo stylistických chyb.
   – “writting” se správně píše jenom s jedním “t”
   – v druhém odstavci píšeš “I love this flat because I have five rooms, while in the old flat I had two small rooms. In my bedroom I have big windows with large balcony with beautiful view.” – ve všech případech by bylo lepší nahradit “I have” výrazem “there are”
   – ve třetím odstavci se nehodí použít slovo “whatever” – místo něj by bylo “anything”
   – “Send me when you visit me.” – chybí nějaký podstatný jméno.. co by ti měl poslat? 🙂
   Je tam ještě pár dalších věcí, který by se daly vylepšit, ale tohle jen tak pro začátek 🙂 Doufám, že ti to pomůže.

 2. Dobrý den, mohli byste mi, prosím, zkontrolovat mojí práci? Děkuji moc 🙂

  Dear Lucy,

  I´m writing to you because I want to tell you some news about my new house!

  My new house is situated in quiet village named Hať. Hať is situated in Silesia region near Poland border. My house is so large and there are lots of rooms. Also, I have big garden with lots of trees and bushes. I´m so happy about it because in my last flat, I have only 2 rooms and I don´t have a garden.

  In my new house I like big windows, with whom I can see beautiful forest, which is situated near my house. I haven´t accustomed to tractors and dung yet, but I hope I will accustom.

  In summer, I´ll have a swimming pool in the garden so you can come there If you want.

  That´s all for now,

  Mary

  • Hele nejsem odborník, letos taky maturuju, ale tak letmým pohledem jsem našla chybu když popisuješ tvůj minulý byt tak používej minulý čas čili I had only two rooms … a v poslední větě bych možná místo I´ll použila I´m going to have, protože už to máš zřejmě v plánu .. 🙂

 3. Dobrý den, prošel bych s touhle prací prosím?
  Dear Lucy

  I’m writing to you because we’ve moved into our new flat in Prague. I’d like to tell you some news about it.

  It’s just amazing.Our new flat is so big, that we can play here a small football matches.Our flat is also cheap, so we’re glad that we’ve bought this.My room is bigger than my old one and I’m very thankful for that.I like my neighbours they’re really cool,if we got a problem they’ll fix it.This place is awesome,we’re surrounded here by nature and also by a city so it’s perfect.But we got here one big problem, there’s a band of girls and they live with us on the same floor. Doesn’t sound like a problem? The thing is, that they’re feminists and they hate us very badly.

  I’d like to invite you Lucy into our new flat. Do you got time this weekend?

  Love
  David

 4. Dobrý Den mohla bych poprosit o shlédnutí slohovky a zeptat se jestli bych za tuhle slohovku dostala aspoň za 4. Děkuji moc

  Plánuješ prázdninovou cestu do Velké Británie. Chtěl/a bys, aby ti tvůj anglický kamarád po- mohl sehnat práci. Napis mu dopis, ve kterém:
  mu poděkuješ za jeho poslední dopis a poprosis ho o pomoc při hledání prázdninové práce;
  uvedeš, jakou práci bys chtěl/a nejraději dělat a jaké máš zkušenosti;
  upřesniš, kdy můžeš pracovat a jak hodláš strávit zbytek prázdnin
  poděkuješ za pomoc a poprosíš ho o rychlou odpověd.

  Mej na paměti vhodnou formu a styl dopisu. Neuváděj žádnou adresu. Podepiš se jako xYz Délka dopisu se musí pohybovat od 120 do 150 slov.

  Dear Peter,
  Thank you very much for xou last letter. How are you ? I hope you’re well. Can I ask you for help ? I’m looking for summer job in england. I would like the moneney to my dream. My dream is to tatto .
  I would like to work as gardener. In Czech Repablic I have many flowers. I like to care for them .
  I would like the arrive 5. July. I will be glad, when you arrive at the airport. I will live in England one month. In August I will be home with my friends. I will be do barbecue party in my garden.
  Thank you very much for help. Please write fast back. Look forward to seeing you soon.

  Love XYZ

 5. Ahoj, chtěla jsem se zeptat, jestli hodně vadí, že jsem se asi sekla ve slohu z aj o cca 5 slov. Myslím u dolní hranice. Místo 120 slov jen 115. Ale dostala j sem se na vyznačené řádky pro 120-130 slov a nemám roztahaný rukopis, tak nevím….nevím, jestli počítají opravdu každé slovo. 🙁

 6. Ahoj, prosím, chtěla bych se zeptat, jestli hodně vadí, že jsem se možná sekla u slohu z angličtiny o cca 5 slov. Myslím u dolní hranice…místo 120 jen 115, ale na vyznačené řádky s vyznačením 120-130 slov jsem se dostala a nepíšu velká písmena. Nevím, jestli to opravdu počítají na každé slovo.

 7. Co se stane, když jsem v neformálním e-mailu kamarádům zapomněla rozoučení a podpis? (mám pouze oslovení)

 8. Je velká chyba, když jsem napsal rozloučení see you za poslední větu a neodsadil jsem řádek. Poté jsem tam ještě napsal yours Mark nakonec

 9. Dobrý den, pokud v oslovení bude z nepozornosti jiné jméno, je to chyba? Bere se to jako že oslovení chybí ?Odečítají se za ní body?

  • Kač, ano, pokud oslovujete jinou oslobu, než je uvedena v zadání, je to chyba. Dejte na to pozor 😉

 10. Dobrý den, asi moc nechápu jednu věc. Když výše píšete, že adresa příjemce je nalevo, jak je možné, že datum má být napravo pod adresou příjemce,když na tomto místě leží adresa pisatele? Mám v tom teď hrozný zmatek 😀

 11. Ahoj, chtěla jsem se jen zeptat jak je to s výrazy ’cause, ya’ll, goin’, ya, ye… jde je použít nebo už je to moc neformální? Předem děkuji za odpověď. 🙂

 12. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat jak je to z hovorovou angličtinou u neformálního dopisu.
  Uvedu pár příkladů: gonna, shoulda, kinda, doin’, lemme, dunno, make out, a pretty damn cool.
  nebo zkratky jako: w/e, Y, U, m8 a b4.
  Je v pořádku něco z toho použít ?
  Děkuji za případnou rychlou odpověď 😀

  • Hynku, ano, tyto hovorové výrazy lze u neformálních typů textů, jako je např. neformální dopis kamarádovi, používat. Dbejte ale na to, aby i tyto výrazy byly použity správně a “všeho s mírou” 😉

 13. Dear Lucy
  I am writing to you because I have just moved to a new flat. I want to tell you something about my new flat, where is it, how does it looks like…
  At first I will tell you where my flat is. My flat is in center of London. When I look throw the window I see beutifull park. It is great. But on the another hand in front of the park there is frequent road.
  My flat is smaller than flat which I had before but I am satisfied. because i spent a lot of time at school and in my work. I have got small kitchen united with living room, one room where I sleap and bathroom. Finaly I have got violet bedroom! It was my dream you know.
  It is looks that my flat is perfect but unfortunately not. My flat is situated far away to my work and school so It is difficult and I really don´t like window in my living room. All my wondows are plastic and the only one isn´t.It annoy me. Don´t worry I called to repairman last week.
  I think you must come. I´ll prepare for you bed and interesting plan.
  That´s all for now.
  Your Kristýna

  Mám strach že píši moc gramatických chyb. Chtěla bych Vás poprosit o zhodnocení 🙂 předem děkuji. Jinak Vaše stránka mi velice pomáhá.

  • Kristýno, Váš text chyby obsahuje a je i delší než je dáno zadáním. Díky tomu, že zmiňujete a rozpracováváte všechny body zadání a čtenář rozumí tomu, co píšete by práce zřejmě prošla. Ať to vyjde 😉

 14. Hi Lucy,

  How are you? I´m writting to you, because I moved to my new flat in Prague.

  My new flat´s near Wenceslass Square. Old flat was small, but this is very large and is after reconstruction. New flat´s very beautiful. Next to flat´s a small garden with a garage for a one car. Near flat´s a lot of shops with clothes. I love my new place.

  I like a kitchen in my flat. The kitchen´s luxury for preparation meal. I don´t like a bathroom, because there isn´t a bath, but there´s a shower. I like a balkon, which has entry from bedroom.

  You must see it. I will beg lad, when you arrive. Have you time next weekend?

  Hope to hear from you soon,

  Adam

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat, jestli by moje výše napsaná práce, kterou jsem si zkusil prošla u zkoušky.

  Děkuji za odpověď.

  • Adame, text rozpracovává body zadání a i přes některé pravopisné a gramtické chyby by u maturity s velkou pravděpodobností prošel 😉

 15. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám u neformálního slohu napsat otázku: Where will you wait for me? pomocí staženého tvaru will – ´´ll.
  Děkuji za odpověď.

  • Květuš, to u otázky není možné. Vaše otázka je správně “Where will you wait for me?”, tedy vlastně tak, jak to máte napsané. Ať to vyjde 😉

 16. Dobrý den, chci se zeptat jestli bych prošla s touhle prací a jestli když se mi opakuje několikrát slovo ( flat ) jestli se to už pak bere jako jedno slovo nebo je to slovo jako každé jiné takže ho můžu pokaždé počítat do počtu jako každé jiné?:) děkuji

  Hi Lucy,
  I’m writing to you, because i moved the new modern flat in centrum Prague.
  My new flat is a perfect. I always imagination in my dreams. In my new flat is a big bathroom and big kitchen with living room. In my bedroom i have a large balcony with amazing view. In my corridor is door to toillet. In compare with my old flat is this flat much large than there i lived in before.
  I like my new flat thanks to his space and airiness. I don’t like on my flat this, because he is far to city.
  So, you must come to me and see my new home. When you have a time? See you soon, Simona

   • Simono, Vaše vypracování obsahuje větší množství gramatických a pravopisných chyb, které někdy i brání porozumět tomu, co autor zamýšlel. Pokud by taková práce prošla, bude to na hranici. Držíme palce 😉

  • Dobrý den, mohu se zeptat na názor na tuhle práci??

   Dear Lucy,

   I am writing to you, because many things have changed. I don ‘t live with my mum anymore.

   I have bought a new flat in in the centre of České Budějovice. I like it very much. It is light, big and I have a guest room there, so you can visit me. You know I love pink color, therefore are all my walls pink. I also own a big balcony, where I’m trying to grow a lot of beautiful flowers. Unlike my old home at my mum, this flat is bigger and imagine, there is also a elevator. I don’t have to reach daily so many stairs anymore.

   I love the place, where the flat is situated . And imagine, my neighbors are fantastic! I’ve never had good neighbors before.

   I would be happy, if you would visit me. We haven’t seen each others for ages.

   Love,

   Bianca

 17. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit, zda byste mi prosím neopravili mou práci, zkoušela jsem si napsat neformální dopis a zajímalo by mě zda bych prošla například s tímto dopisem u maturity. Děkuji předem za odpověď. Máte skvělé stránky 😉

  Dear Mrs Smith,

  I am writing to apply for the job in your hotel. I saw your advertisement on the internet last week and I would like work in your hotel as receptionists. I am 20 years old and I am study on seconadry hotel school in Tábor.

  I want to work in your hotel because I have got a lot of experiences with work in hotel. I went on practice to the hotel Atlas in Benešov last summer. But I have got some experiences in the restaurant, I worked as waiter too.

  I would be very happy, when you send some informations and details about this job on my e-mail. My e-mail address is kate.memory@seznam.cz and you can call on my mobil phone. My mobil number is 772556778. Thank you very much and I hope when you discuss my application.

  Best regards,

  Markéta Nováková

 18. Dobry den,je to takhle ok?

  4 May,2015
  Hi,Lucy
  I am writing to you because I moved to new flat and I´m excited about it and I would like describe it for you.
  My new flat is in the Prag in the Celetna street on the absolutely fantastic place . I live in the center of most beautifull town in the world . I have only one room and the kitchen but I not need more . Whole flat is furnitured in modern style and I have view to old Prag.That is absolutely different of my old family house in countryside. In my former house was quiet and here is hear life in any centimeter of the house. I can go to the theatre , cinema ,club or disco every day I love it .

  I would like invite you that you experienced the atmosphere of Prag from my new fantastic flat.

  I look forward to see you.

  Petr B……..

 19. Dobrý den, zkoušela jsem si napsat neformální dopis. Myslíte si, že by takhle mohl vypadat? Dělám časté chyby v gramatice nemám nikoho jiného koho bych teď mohla požádat aby se mi ta podíval. Předem děkuji za odpověď. 🙂
  Jinak máte opravdu super stránky!! Moc mi pomáhají.
  Hi mum.
  I write to you becasue I bought new flat in Prague. I´d like to tell you some news about it because it´s just great in here.
  My new flat has got two rooms and bathroom. When you come to the flat you will see small hall and on the left side there are two doors. In the first door there is kitchen connected with living room and in the second door there is bedroom. In the hall on the right side there are two doors too and there are bathroom and WC. This apartment is better than my last apartment because my job is near my new flat. It´s just great!
  I love my new flat because there is new equipment and there are new windows and new wooden doors. And finally what I like the most is great view on the city. Then I like balcony. It is great to have my own balcony. This apartment hasn´t got any defect.
  Mum please, you must arrive. I hope you´re gonna love my new apartment.
  I kiss you.
  You Daughter.

  • Terezo, díky za pochvalu, vážíme si toho. Vaše vypracování by podle nás prošlo, body zadání zmiňujete i rozpracováváte, máte formální náležitosti jako je oslovení, rozloučení a podpis, máte odstavce. Jak píšete, jsou zde dorbné chyby v gramatice i slovní zásobě, ale Váš text je celkově srozumitelný, takže by zřejmě prošel 😉 Mnoho úspěchů 😉

 20. Dear Lucy,

  I´m writing to you to say you some new information about my new place of living.
  I moved to London last week from village. I´m totally pleased with my new house because it´s much better than my previous house. Now we´re living in the flat.
  Our last place was boring. There were no fun. In London I can do a lot of different activities every day and I´m not bored at all. But nothing is perfect I miss my old friends. I hope I´ll find some new pals here.
  Oh I almost forgot about it. You´re invited to my new house. I hope you´ll arrived early. I´m convinced we´ll enjoy it.

  Best regards,

  Dominik

  Psal jsem podle vzorového zadání na této stránce a chtěl bych vědět jak by asi tato práce dopadla. Předem děkuji za odpověď.

  • Dominiku, jelikož srozumitelně zmiňujete a rozpracováváte body zadání, tak Vaše vypracování neformálního dopisu není i přes drobné chyby ve slovní zásobě a gramatice špatné 😉 Akorát se zkuste více neformálně rozloučit, např. “Talk to you soon,” 😉

 21. Dobrý den,
  chci se zeptat, zda používat am. či britskou angličtinu. Nebo jestli to záleží, když třeba píšu am./br. kamarádce apod.
  Děkuji.

 22. Dobrý den,
  datum píši vždy pod adresu písatele ne? (tedy moji adresu) U popisu máte pod adresou příjemce, ale zároveň, že datum je umístěno napravo, kde je adresa písatele. A ještě se chce zeptat, jestli je nutné napsat např. 10 January, 2015 …je zde nutná čárka? v některých vzorech slohových úloh čárka psána není

  Děkuji za odpověď.

 23. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jestliže splním kritéria jako je -pozdrav, adresy, odstavce a rozloučení, kolik je bodů za tohle? (Zajímá mě, jestli bodují odstavce atd i v případě, že text je krátký apod. 🙂 Děkuji. )

  • Lenko, hodnotí se všechny náležitosti, který má daný typ textu mít, takže i např. psaní odstavců. Akorát psaní adres je vždy nepovinné (pokud by to nebylo výslovně napsáno v zadání). Pokud ale adresu napíšete, hodnotí se její náležitosti a započítává se do počtu slov. Ať to vyjde co nejlépe přejeme 🙂

 24. Máte zde jasně napsáno, že za oslovením se má psát čárka (Hi, ….Dear John,…), paní učitelka nám ale říkala, ať za oslovením čárku nepíšeme, vynecháme řádek a na další začneme velkým písmenem, např.

  Hi Lucy

  How are you?

  Jak to tedy je? Předem díky za odpověď.

  • Sáro, za oslovením určitě čárku dejte, potom vynechte řádek, a začněte první odstavec velkým písmenem 😉

   Hi Lucy,

   How are you? I’m writing to you…

   • Za oslovení můžeme psát čárku, ale nemusíme. Když napíšeme čárku za oslovením, tak následně na konci dopisu musíme napsat čárku za rozloučením. A naopak, když nenapíšeme za oslovení čárku, tak ani za rozloučení nebudeme psát čárku.

 25. Zdravim chci se zeptat dneska mi pani ucitelka ze u neformálního dopisu nemozu zacit I’m writing a vy to tu uvadite a dale se chci zeptat jestli mozu pouzit misto you jen U

  • Romane, neformální dopis takto začít můžete, výrazům typickým pro chat online jako je “u” pro zájmeno “you” se doporučujeme u maturity spíše vyhnout a ukázat, že zájmeno umíte řádně napsat. Mnoho úspěchů 🙂

 26. Dobrý den,
  chci se zeptat, proč uvádíte u neformálního dopisu k MZ adresu příjemce a datum, když u samotné zkoušky se nepožadují a jejich použití je naopak mínusem? Mí pracovití studenti, kteří shlédli vaše stránky, naprosto znejistěli a obrátili se s tímto dotazem zpátky ke mně. Věřím, že podobně na tom jsou i jiní maturanti a pokud jim nikdo neřekl, jak má práce vypadat, řídí se vašimi instrukcemi. Díky.

 27. Dobrý den,
  mám dotaz ohledně dnešní písemné maturitní zkoušky z angličtiny. Při druhé časti maturity, kde bylo toto zadání:
  Jste na kurzu anglického jazyka v jazykové škole ve Velké Británii. Několik dní jste nebyl/a ve škole a zameškal/a jste několik vyučovacích hodin anglického jazyka. Rád/a byste si doplnil/a probranou látku, než půjdete zpět do školy. Rozhodl/a jste se požádat o pomoc svého spolužáka Nicka.

  Napište Nickovi e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:

   sdělíte, proč píšete;

   vysvětlíte, proč jste nebyl/a ve škole;

   požádáte alespoň o dvě informace k doplnění učiva (např. lekce);

   mu navrhnete, jak vám může informace předat.

  V naší třídě pochopilo několik lidí zadaní tak, že jsem na kurzu v Anglii a zameškala jsem školu České republice. Chtěla bych se zeptat jak moc to vadí a jestli s tímto textem projdeme.. Moc me to mrzí, četla jsem si to několikrát a smysl textu tak vyzněl.

  Dekuji.

 28. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat jak moc velká je chyba,když jsem u maturitní práce na téma email spolužákovi (tj. neformální) použila “wanna” uvědomila jsem si až teď,že nevím,jestli se to dá u maturitní práce použít? Bude se to počítat jako velká chyba? Děkuji 🙂

  • Martino, ano, e-mail spolužákovi je neformální typ textu, a proto i neformální anglické výrazy jsou v pořádku a mohou být použity 😉

 29. Zdravím,
  máte opravdu skvělé stránky. Vím, že je to trošku mimo, ale nevíte jestli jsou někde podobné stránky na české slohovky ?
  Díky za odpověď ..)

 30. Dobrý den, zítra maturuju a chtěl bych se zeptat, jestli bych se z touto slohovkou dostal alespon na 4ku ? 🙂

  PĜedstavte si následující situaci: Jste na letní brigádČ v zahraniþí. Rozhodl/a jste se napsat
  e-mail svému anglicky mluvícímu kamarádovi Brianovi a chcete se s ním podČlit o svou
  zkušenost a své zážitky z brigády. Napište mu e-mail v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
  x uvedete, proþ píšete;
  x uvedete alespoĖ tĜi informace o brigádČ (napĜ. typ, místo, délka);
  x napíšete o jedné události, kterou jste bČhem brigády zažil/a;
  x zhodnotíte brigádu.

  Dear Brian,
  Im writing to you, because have just on summer brigade in United Kingdom. Its great place, with many monuments. I like it there.
  I have brigade in small car service in london near your city. How you know, i like car so much and it is great job, but i can do only simple repairs, for example change filtres,change oil, spark plug etc. I stay here only two months yet.
  I have to writing to you one experince of my brigade. Last week, we had little party in service. It was great, because i met lost of fine people. There are many good nature peoples. I love this place.
  Overall this jobs is great and I learned a lot things about car. i´ll be suprise, when you would like to arrive me.
  See you,
  Lukáš

  • misto brigade bych nahradil summer job, protože brigade se muze brat jako ve vojne brigada vojska číslo 3 . priklad

  • Nevím jestli je to na projití O_o je tam přece už tak dost chyb (v časech, věty nedávají smysl, chyby ve slovíčkách atd…). Člověk si musí uvědomit že angličtinu nemůže psát tak, jak ji slyší v češtině.
   hint: Radši se zkus našprtat nějaké užitečné fráze když už nic 😛

  • Pokud mám být upřímná, stojí to za prd, ale viděla jsem i mnohem horší práce, které nakonec prošly, takže myslím, že bys to mohl zvládnout. Budu držet palce. Taky dneska píšu 🙂

 31. Dobrý den,

  mohla bych poprosit o korekci a případný komentář, předem děkuji :).

  Hi Lucy,

  I ´m writing to you because I would like to share this magnificant happening. We have just moved out into a new bungallow! I ´m thrilled into pieces!
  Althought the house is situated by a tube as far from Prague centre as the previous one there aren´t any polution or noise because we live on the outskirt of the city. Compared to the old flat rooms are modern furnished and painted in brighter colors.
  The best of these all is huge garden with lovely pond and trees and bushes of all kinds cause you can relax here easily. I little bit don´t like that our neighbours have a dog. I guess I don´t have to mention how much scared of them I am.
  Summer holidays are comming soon I think you should definitely come and see all of it. How about first week in July?
  Best wishes
  A.

 32. Dobrý den, chci se zeptat zdali bude takto napsaný dopis stačit na 44%
  Téma: neformální dopis, 60-70 slov, návštěva Lucy

  Hi Lucy,

  I´m writing to you, because i moved to new flat last week.
  My new flat is situated in the city center in Brno. Brno
  is the second largest city in the Czech Republic. My new flat is much
  better than old, because i dont have share rooms with other people and i have
  falt only for me.

  The flat has beautiful kitchen with bar.
  My balcony is very large and i love it, because
  i can see the whole city center from balcony.
  The whole apartment is amazing and our neighbours are very friendly.

  Do you have time next month? Ok, I´ĺl call you latter.

  See you soon,
  Kate

  • Ahoj, nejsem nějaký extra angličtinář,taky se zítra chystám a poradil bych ti s nějakými chybami co vidím.. vyměnil bych větu :” My new flat is much
   better than old” za “My new flat is much better than the old one…a větu:” because i dont have share rooms with other people and i have falt only for me.” za “because I don´t have to share rooms with other people so it belongs only to me.”
   A s těmy 44%,to se nedá takhle říct,protože je to jen jedna část té písemné práce a zrovna ta kratší,kde je myslím max. 12 bodů.
   Snad sem ti pomohl trošku,zítra hodně štěstí 🙂

  • Já to jen rychle přečetl a vidím několik chyb.. Ale myslím si, že bys prošla.. Jen tak zběžně:
   I moved to a new flat (chybí člen)
   My new flat is much better than the old one.. je určitě správně. Nevím jestli se může použít My new flat is much better than old – to mi zní dost divně..
   Because I dont have to share rooms a ne – I dont have share rooms ..
   and I have the flat only for myself..
   a beautiful kitchen (člen)
   I can see the whole city centre from the balcony (chybí člen u balcony)

   Jo a pokud píšeš, že máš byt jen pro sebe, tak je blbý psát větu naši sousedé jsou velice přátelští, jelikož si tam sama.. Ale to je drobnost, toho by si snad nikdo nevšiml. Ale nějakej kretén si na tom může smlsnout.. Jsou to blbosti, ale dělají to..
   Často se vyskytuje slovíčko “flat”, “my new flat” atd..

 33. Dobrý den, máte úžasné stánky, jsem vám za ně velmi vděčná. Chtěla bych se zeptat, jestli bych s tímto textem prošla, zda tam mám nějaké chyby a jakou známku bych případně dostala. Děkuji moc a přeji nádherný den! :))

  Představte si následující situaci: Vaši anglicky mluvící přátelé, Henry a Eve, se kterými jste se seznámil/a na kurzu angličtiny ve Velké Británii, k vám přijedou příští měsíc na návštěvu. Plánují u vás zůstat tři dny a pak odcestují na Slovensko. Napište jim dopis v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:
  vyjádříte radost, že přijedou; navrhnete alespoň dvě aktivity, které společně podniknete, a uvedete proč; zdůvodníte, proč si myslíte, že se jim pobyt bude líbit; zeptáte se jich na podrobnosti související s jejich příjezdem.

  Dear Henry and Eve,
  I’m so happy you’ll come here. We’ll enjoy lot of fun, I hope you’ll like it!

  I would like to show you my beautiful city. First day, we’ll go to the Old city, there are many fascinating monuments. Next day, I’ll take you to the New city to the shopping spree, we’ll also see lot of monuments from the new epoch here. Last day, I want to invite you for the rock concert, it will take place in the big city center park. Than we would like to visit main modern art gallery in the Prague, it will be interesting for you, because you both are artists! You’ll love it! But if you want to do anything else, I’m not against it.

  I think that you’ll be falling in love with Prague, it is among the most visited city in the Europe. Everybody know impressive view on Charles Bridge and Prague Castle, we’ll visit these place for sure.

  So I want to ask you about conditions of your arrival, when will you arrive? Will you arrive here by plane or by car?
  Reply me as soon as possible.
  I’m looking forward to you!

  Your sincerely.
  Anna

 34. Chápu (ne)používání stažených tvarů u formálního a neformálního dopisu, ale jak je to s tím semiformálním? Možná to tu někde je, ale nenašel jsem.

 35. Dorý den,
  mám dotaz, když to budu psát v té kratší formě počítá se to jako jedno slovo? Díky za odpověď.
  př:
  It’s namísto It is
  I’ll namísto I will
  They’re namísto They are

 36. Dobrý den, zítra mě taky čeká maturitní zkouška a tak jsem Vás chtěla poprosit o kontrolu mého cvičného neformálního dopisu.

  Mnohokrát děkuji !!!!

  Neformální dopis podle zadání
  Představte si následující situaci: Nedávno jste se přestěhoval/a do nového domu/bytu a chcete ho popsat své kamarádce Lucy z USA. Napište jí dopis v rozsahu 120-150 slov, ve kterém:

  – sdělte, proč píšete;
  – popište podrobně své nové bydliště a porovnejte ho s Vaším bývalým bydlištem;
  – uveďte, co se Vám v na novém bydlení líbí nebo nelíbí a vysvětlete proč;
  – pozvěte Lucy na návštěvu.

  Hi Lucy,

  I´m writting you, because I bought a new house in the USA, near Torronto in Canada. I´m very happy, that I have a house in my own.

  My old flat was very small and don´t airy as you know. But my new house is bigger and has also a big garden around the house. Around our new house live the best neighbors for ever.

  I´m in the city of Torronto about 10 minutes by car and everything I have very close. I love also this climate, because I hate dry climate and there is almost rainy. I have there only one problem and that´s my friends are too far from here.

  I´ll be suprise, when you would like to arrive. I can show you our city and you can make new friends with my neighbors.

  See you,

  Magda

 37. Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o ohodnocení mých dopisů, zítra píši slohovou práci z anglického jazyka, tak mě zajímá, jak moc jsem připraven. Děkuji

  Neformální dopis podle zadání
  Představte si následující situaci: Nedávno jste se přestěhoval/a do nového domu/bytu a chcete ho popsat své kamarádce Lucy z USA. Napište jí dopis v rozsahu 120-150 slov, ve kterém:

  – sdělte, proč píšete;
  – popište podrobně své nové bydliště a porovnejte ho s Vaším bývalým bydlištem;
  – uveďte, co se Vám v na novém bydlení líbí nebo nelíbí a vysvětlete proč;
  – pozvěte Lucy na návštěvu.

  Dear Lucy,

  I´m writing to you because I have just moved to a new flat. I´d like to tell you some news about that, because It´s great place.

  It´s in center of Brno. It has 2 big rooms, modern kitchen and beautiful bathroom. Both rooms are equipped with new modern furniture. It´s much better than my old flat, because I don´t have to share it with anyone.
  I like good position of my new flat, because It´s near everywhere. There are several clubs and bars in my street, also lots of small shops and big supermarket. Only thing I don´t like is, that I have terrible neighbours. It´s pair of two old people, they want to argue about everything and everything is problem.

  Can you come to see my new flat? We can make a party with some friends. What about Friday evening?

  Hope to hear from you soon,

  John

  Formální dopis podle zadání
  Představte si následující situaci. Jste manažerem ve firmě v USA a staráte se o kontakt se zákazníky. Vyskytl se však problém, který musíte konzultovat se svým nadřízeným, Johnem Jonesem (rodilý Američan mluvící pouze anglicky). Napište mu dopis v rozsahu 120-150 slov, ve kterém:

  – uveďte důvod, proč píšete;
  – popište podrobně Váš problém a řekněte proč je problém nutné vyřešit;
  – navrhněte řešení problému;
  – poproste nadřízeného o radu.

  Dear Mr Jonese,

  I am writing to you, because we have problem with our customer. I would like to solve the problem, but I want to inform you about it before.

  Our good customer Mr. Hoffmann would like to order one hundred pieces of our new cell phone ZX-1. But we have only seventy pieces on our store. He asked me to make some good offer for him and if he would like it, we will make a deal. He is one of our best customers, so I think we can´t afford to lose him.

  I am suggesting to sell him now fifty pieces with 10% discount and next month sell him next fifty pieces also with 10% discount. I will try to offer it to him.

  Do you think it is good solution or would you like to do anything else?

  With regards,

  Jan Krupka

 38. Dobrý den, též bych poprosila o ohodnocení 🙂

  Dear Anna,

  I’m writing you, because I want to tell you some news about me.

  I’ve just moved to the new flat near the city centre. It is located in the second floor and there are three rooms, kitchen with modern equipment and very nice bathroom, which has a luxury shower. This flat is definitely better than my old flat. There was terrible kitchen with old oven and in the bathroom wasn’t any shower.

  But that’s not all! I love here a beautiful view over the city from every window and the neighbours are fantastic. But here is one big problem. I really don’t like this terrible environment here. It’s not good for my breathing. However t I’ve got a medicine for it.

  Finally I would like to invite you here. Can you come next week? Write me an answer soon please.

  See you soon,

  Lucy

 39. Dobrý den,
  Také bych ráda, zda-li byste mi ohodnotili mou verzi slohu na toto téma :).
  Dear Anna,

  I’m writing you, because I want to tell you some news about me.
  I’ve just moved to the new flat near the city centre. It is located in the second floor and there are three rooms, kitchen with modern equipment and very nice bathroom, which has a luxury shower. This flat is definitely better than my old flat. There was terrible kitchen with old oven and in the bathroom wasn’t any shower.
  But that’s not all! I have a beautiful view over the city from every window and the neighbours are fantastic. But here is one big problem. I really don’t like this terrible environment here. It’s not good for my breathing. However t I’ve got a medicine for it.
  Finally I would like to invite you here. Can you come next week? Write me an answer soon please.

  See you soon,

  Lucy

 40. Dobrý den, ve slohových pracích mám velký problém s gramatikou. Zkusila jsem tedy dle vašeho zadání napsat sloh. Myslíte, že by to aspon na 3-ku uspělo ;-)?
  I´m writting to you, because we have just move to a village.
  The house is very big, I have own room, the air is clear, it´s very super. We have got a big garden too, with fruits´ trees.
  Our neighbours are very kind and they help us. This place I very like it, but only thing I don´t like it. They are animals. We have got a lot cows and sheeps. Every day, when I go to school I must help my parents and we feed us.
  I thing you must come to our new home. Do you have a time this Sunday? 🙂
  See you soon.
  Marie

  • Marie, ano, v práci je mnoho chyb a chybí oslovení. Dobře ale plníte body zdání (správně je zmiňujete a rozpracováváte). Práce má dostatečnou úroveň na projití (je nad 44% bodového hodnocení). Ať se Vám to podaří 😉

 41. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Zkouším si na nečisto napsat neformální dopis. Můžete se mi na něj prosím podívat, zda by stačil alespoň 4ku? Moc děkuji!! 🙂

  Dear Lucy

  I´ve would like to tell you news in my life. Last month I moved to other flat in the city.

  My new flat is very large and more comfortable then old. I like this flat. There are 5 rooms, modern kitchen and bathroom, especially balcony with nice view over city. My old flat, how you know was ugly and small, but cheaper than this.

  I don’t like distance to my work because it´s very long journey. I must wake up at 6:00 o´clock. Main problem is, that I´m alone in this large flat. I´m looking for new flatmate, because this flat is empty.

  I heard of your friends, that you will go to Czech Republic on holiday. Is it right? I´d like to your visit.

  Best wishes

  Jacob

  • Jakube, letmým pohledem byste se pohyboval kolem známky 2. Ať se daří i naostro! 🙂

  • Dobrý den, v angličtině pokulhávám a tak se chci zeptat zdali s takovou práci mám šanci uspět, děkuji:)
   Téma: neformální dopis, 60-70slov

   Hi Lucy,

   I´m writing to you, because i moved to new flat last week.
   My new flat is situated in the city center in Brno. Brno
   is the second largest city in the Czech Republic. My new flat is much
   better than old, because i dont have share rooms with other people and i have
   falt only for me.

   The flat has beautiful kitchen with bar and livingroom. My balcony is very large and i love it, because
   i can see the whole city center from balcony. The whole apartment is amazing.

   Do you have time next month? Ok, I´ĺl call you latter.

   See you soon,
   Kate

 42. Dobrý den,
  slyšela jsem, že za slovo jako je třeba however jsou body navíc, jestli je to pravda jaké to prosím jsou? 😀

  • Lucko, ano, pokud umíte správně používat tzv. “linking words” – slova, která spojují věty, odstavce atd., tak to ukažte! 🙂

 43. Prosím Vás, vidím že náležitosti dopisu jsou i adresa a datum. Když jsem tento dopis psala ve škole, psala jsem ho bez adresy i bez data a profesorkou mi dopis byl upraven bez námitky. Je u maturity dopis bez data a adresy považován za chybný nebo odečítají se za to body? Předem děkuji.

 44. Mohu se zeptat.A když tedy v zadání nebude požadováno uvést adresu příjemce a datum, mohu ho uvést ? bude to chyba či plus ?

 45. Dobrý den, nejsem si jistá jak postupovat u e-mailu, který má reagovat na inzerát vyvěšený na školní nástěnce (English native speaker wants to learn
  Czech. English conversation in return.
  Write to sandra.cool@gmail.com)
  Jedná se tedy o formální či neformální e-mail?

  Potom bych se chtěla také ještě ujistit, že veškeré dopisy psané učiteli ( i když se jedná o dopis ve kterém mu mám vyjádřit lítost, že nemohl být s námi na výletě, výlet mu popsat a zeptat se ho na plány o prázdninách) jsou formální?

  Děkuji 🙂

 46. Zdravím skvělé stránky! 🙂
  Pořád se to tu omílá dokola a odstavce se psát musí že, takže kdybych začala hned po nadpisu nebo oslovení psát souvislý text bez odstavců, tak se mně to ani hodnotit nebude? 😀 Díky

 47. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jestli by u dopisu neměli být linking words, jako například At first, Furthermore,..
  Děkuji za odpověď

 48. Dobrý den,
  Opravdu děkuji za skvělé stránky moc mi pomáhají při přípravě na maturitu.
  Nejspíše se pletu a je to použito dobře ale nějak mi nesedí spojení There‘s only one thing I don’t like nemělo by být po thing which? Omlouvám se za nejspíše hloupý dotaz, ale nějak mi to tam takhle nesedí. Předem děkuji za odpověď. 🙂

 49. Zdravím, chci se zeptat na toleranci překročení slov, popř. menšího počtu slov.. Například u kratšího textu, kde je 60-70 slov a já se přesně netrefím do tohoto malého rozmezí, o kolik je možno práci víceméně v pořádku uznat?
  A za druhé, když bude v zadání stát, že mám napsat nějakému učiteli, či kamarádovi, mohu si vymyslet jeho jméno?
  Děkuji za odpověď

 50. Zdravím, chci se zeptat na toleranci překročení slov, popř. menšího počtu slov.. Například u kratšího textu, kde je 60-70 slov a já se přesně netrefím do tohoto malého rozmezí, o kolik je možno práci víceméně v pořádku uznat? Děkuji

 51. Dobrý den, jsem rád, že jsem narazil na vaše stránky jsou bezva 🙂
  A chtěl bych se zeptat jestli pro pozvání se hodí třeba “I would like to you invite at my new home. ” ? 🙂
  Děkuji 🙂

  • Subaku, jsme rádi, že se Vám stránky o maturitě z angličtiny líbí 🙂 Raději to formulujte takto: “I would like to invite you to my new home/place/house.” 😉

 52. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, nevadilo by kdybych do slohovky napsal takové ty zakecávající věty na počátek, abych nasbíral nějaké slova např:. How are you and how is your mother ? Is everything allright ? … a pak bych se už pustil rovnou do Im writing …. about …

  • Davide, to není problém, naopak. Hlavně ale vypracujte všechny body zadání a dodržte požadovaný počet slov. Ať se daří! 🙂

 53. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co znamená “nezapomeňte na formální náležitosti daného typu textu”.. formálními náležitostmi mám chápat např. i adresu příjemce a odesílatele?

  Předem děkuji za odpověď. 🙂

 54. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se počítá adresa do slov, když ji tam napíši, ale být tam nemusí. 🙂 Děkuji za odpověd.

 55. Dobrý den,

  chci se zeptat.. u dopisu vzorového který začíná “Hi Lucy,..” … jedná se o neformální dopis a zajímá mě, jestli na začátku dopisu před oslovením musí být adresa? Píšete, že by dopis měl obsahovat adresu ale ve vzorovém dopisu adresa chybí. Díky za odpověď. 🙂

  • Dominiku, vždy se řiďte zadáním. Pokud bude v zadání, že máte napsat i adresu (a to téměř jistě nebude), napište ji. 😉

 56. Moc děkuji za text. Krásně jsem to pochopila. Snad mi to projde 🙂 jen jsem se chtěla zeptat, když používám stažené tvary, zda se to počítá za jedno slovo.
  Děkuji 🙂

 57. Dobrý večer,
  chtěla bych se zeptat jaký čas mám použít, když mám zadání napsat zahraničnímu příteli dopis, ve kterém musí být 4 místa, která spolu navštívíme, místo, kde se sejdeme a že se na něj moc těším. Vím, že za dva týdny přiléta do ČR a je to už naplánované delší dobu, použiji tedy budoucí čas s “GOING TO” ?? 🙂
  Moc děkuji za odpověď.
  Eva

  • DObrý den Evo, ano, pro plánovanou budoucnost použijte budoucí čas s “going to”, např. …we are going to visit the city museum…

 58. Dobrý den,
  chci moc poděkovat za Vaše stránky, které jsem nedávno objevila a nacházím v nich řadu dobrých rad pro své studenty. Jsem soukromá učitelka AJ.
  Mám drobný komentář k vzorovému dopisu.”I´m writing you” je mnohými Brity považováno za nesprávné. Používá se sice v americké AJ, ale v maturitní práci by podle mě bylo lepší napsat
  “I´m writing to you”. Dalo by se ještě tolerovat, kdyby po tom předmětu ve 3.pádě následoval předmět ve 4.pádě “I´m writing you a letter”.
  Dále mi nějak nezní spojení “the flat we lived before”. Možná hovorově ano (jenže v hovorové řeči se také dělají chyby, třeba “he have”, “there were less people”, ale bojím se, že to by opravující učitel netoleroval). Takže já bych napsala: “the flat we lived in before” nebo “the flat where we lived before”.

  • Dobrý den, jsme rádi, že používáte náš vzdělávací web ku prospěchu Vašich studentů. Vaše připomínky jsme zapracovali, děkujeme.

 59. Dobrý den, pokud mám v dopise český název například: I´m at Pražské jaro. Mohu to tak nechat? Nebo musím napsat Prague Spring? a mohu to započítat česky jako slovo? Děkuji

  • Je tendence názvy lidí, věcí, míst, událostí apod. nepřekládat, tedy nechat originální název a k tomu dovysvětlit anglicky, o co se jedná. I am at Pražské jaro – it is a traditional festival in Prague which…

 60. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je to u slohové práce se střídáním časů. Pokud uvedu událost, která se konala v minulosti a má zásah do přítomnosti, používám čas s have a třetí tvar slovesa v minulém čase. Pokud ale poté v dalším odstavci uvádím konkrétní čas či datum, kdy se událost konala, používám klasický čas s was nebo did? Je takovéto střídání časů tolerováno, nebo je lepší psát v jednoduchém minulém čase s was či did celou práci bez ohledu na zásah do přítomnosti?
  A ještě jeden dotaz, pokud je zadání napsat učitelce pozvání na sraz třídy s připomenutím společných zážitků a podobně, je to bráno jako formální nebo neformální dopis? Předem děkuji za odpověď.

  • Terko, časy v angličtině se nemohou střídat jen tak “na střídačku”, je třeba znát, kdy se jaký čas používá, jak se tvoří a jaký má význam v daném kontextu. V podstatě ale popisujete použití dobře. mluvíme-li o nějakém bodu v minulosti, používáme past samiple (ten s DID), pokud se něco stalo a zasahuje to do přítomnosti, používáme často present perfect (ten s pomocným slovesem HAVE).
   Pozvání učitzelce pište formálně. Mnoho úspechů 🙂

 61. Dobrý den, mám dotaz, pokud se píše adresa odesílatele a příjemce kam je mám umístit?? Děkuji

 62. chtěla bych se zeptat, jestli bude v zadání napsáno, že máme psát kamarádce dopis a nebude tam uvedeno jméno, mohu si ho vymyslet? Třeba Dear/Hi, Susan anebo mám psát Dear/Hi friend/mate?

 63. Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jak to bude,když u dopisu napíšu i adresu i když to v zadání není psané,že by musela být.Budou se mi počítat slova z adresy nebo ne?

 64. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, jak je to se škrtáním v čistopise. Pakliže škrtat smím, je na to nějaký úzus (např. škrtat pomocí tužky a pravítka)?
  Bohužel jsem si této informace v žádných materiálech zatím nevšimla
  S pozdravem
  Kristina

  • Kristino, škrtejte si jak je libo, rovně, nerovně, pravítkem, od ruky… Rozhoduje splnění zadání a počet slov, nikoliv krása na papíře 🙂

 65. Dobrý den, chci se zeptat, zda je nutné při podepisování nutné překladat české jméno do angličtiny? Ze vzoru totiž chápu (Karolína – Caroline), že by to tak mělo být. Znamená to, že se tedy podepíšu jako Luke ? Děkuji za odpověď 🙂

  • Lukáši, podepiště se tak, jak cítíte sám. Jména se ale zásadně nepřekládají, taková je tendence. Vždyť jste přece Lukáš, žádný Luke, nebo ano? 🙂

 66. Ahoj, mám prosbu. Potřeboval bych vědět jestli se u neformálního a formálního dopisu píší i adresy odesílatele? …předem děkuji.

 67. Dobrý de, chtěla jsem se zeptat jaké nejvhodnější rozloučení nebo ukončení má být, když se jedná o článek do novin? Jestli se píše datum? nebo pouze jen název článku místo oslovení? Děkuji

 68. Dobrý den, měl bych na vás dotaz. Dejme tomu, že se tento dopis naučím přesně podle tohoto vzoru a napíšu jej tak i u maturity téměř stejně, nebude to bráno jako podvod nebo něco? Myslím, že to takto napíše spoustu lidí, přesně podle tohoto vzoru. Děkuji.

  • Dobrý den Lukas, inspirujte se, ale nezapomeňte, že klíčem k úspěchu je perfektní dodržení ostrého zadání a rozpracování jeho bodů – a toto ostré zadání je vždy unikátní a každý rok jiné. Mnoho úspěchů 🙂

 69. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat co jsou to ty formální náležitosti daného typu textu?
  Děkuju za odpověď 🙂

  • Např. že dopis kamarádovi má být napsán neformálně, má mít oslovení, rozloučení a podpis. Článek do novin má být napsán formálně, má mít nadpis a text článku má mít úvod, hlavní část a závěr. Také grafika psaní patří do formálních náležitostí (odstavce apod.), skoukněte jednotlivé vzory slohovek https://www.statnimaturita-anglictina.cz/pisemna-cast-vzor 😉

 70. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat zda mohu jakékoliv zadané téma psát jednodušeji než-li vidím zde.
  Děkuji předem za odpověď

  • Dobrý den, ano, jednodušeji ano. Každý bod zadání je specifický tím, co v něm máte rozvinout (např. POPIŠTE = vazba there is/are, is situated, slovní zásoba k popisované věci, člověku apod.) Vzorové texty obsahují zhruba to, co je očekáváno na jedničku. Např. s jednodušší gramatikou byste, pokud dodržíte zadání a bude vašemu textu rozumět, měla projít. Hodně štěstí 🙂

 71. Dobrý den, ráda bych se zeptala jak se počítají složeniny jako It´s apod. Jestli jako jedno slovo nebo dvě děkuji 🙂

 72. Chtěla jsem se zeptat ohledně adresy – to máme psát Czech republic, když píšeme anglickému kamarádovi? nebo si vymyslet adresu v uk?

  • Adresa příjemce, píšeme-li anglickému kamarádovi bude zřejmě do Británie – napište tedy třeba United Kingdom, adresa odesílatele (vaše) bude zakončena Czech Republic (obě písmena velká). Adresy pište jen tehdy, bude-li to v zadání výslovně uvedeno. Pokud ne, psát je nemusíte.

 73. Dobrý den,
  opravdu nemusím uvádět datum ani adresu (pokud to není v zadání, ale píši dopis ?). Totiž na naší škole nám říkala profesorka, že to musí být uvedené vždy, protože se za to strhávají body. A taky bych se chtěl zeptat jestli píšu email, tak musím uvádět adresu příjemce nebo ano ( nejlépe by mi pomohlo kdyby jste mi napsal rozdíly mezi dopisem a emailem, co bude navíc)
  Děkuji za odpověď

 74. Ahoj, chci se zeptat ohledně písemné práce z angličtiny. U formálního a neformálního dopisu se píše adresa příjemce když je tam napsáno: Nezapomeňte na formální náležitosti…?
  Protože tady na těch stránkách se píše, že když to tam není vyloženě napsaný, tak se adresa nepíše…Ale to pak nesplňuje formální náležitosti ne?
  Pak jak je tam ten vzor, tak v zadání je to i s těma náležitostma a adresa tam není. Tak jak to je? Děkuju

  • Iveto, děkujeme za dotaz. Formálními náležitostmi se u dopisu rozumí hlavně oslovení, text dopisu, rozloučení a podpis. Adresa a datum nejsou povinné (leda že by to bylo přímo v zadání uvedeno). Když byste adresu i datum uvedla, nic se však neděje, o žádné body nepříjdete.

 75. Máte moc hezké stránky, jsem ráda, že jsem na ně narazila. Je to tady mnohem přehlednější než všechny příručky od Cermatu.
  Chtěla bych se zeptat jestli u neformálního vzkazu v druhé části maturity (60-70 slov) se má také psát rozloučení (Best wishes atd.) a podpis. Předem děkuji za odpověď

  • Dobrý den Kristýno, děkujeme.
   U všech vzkazů (formálních i neformálních) se rozloučení určitě píše. Vzkaz se skládá z oslovení, hlavního textu, rozloučení a podpisu.
   Mnoho úspěchů přejeme 🙂

  • Skvělá otázka, Jano.

   Pokud znáte jméno adresáta (toho, komu píšete), Začínáte svůj dopis např. “Dear Martin,” a ukončujete jej rozloučením “Yours sincerely,” (následuje už jen Váš podpis).

   Neznáte-li jméno adresáte, začínáte Váš dopis např. “Dear Sir,” nebo “Dear Madam,” nebo “Dear Sir or Madam,” a dopis ukončujete rozloučením “Yours Faithfully,” (následuje již jen podpis).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *