Vzorově vypracovaná maturitní písemná práce z angličtiny 2015 podzim

novy_amos_maturitni_pisemna_prace_anglictina_2015_podzim_vzorJak jste mohli napsat písemnou práci z anglického jazyka u státní maturity v ostrém podzimním termínu v roce 2015? V zadání maturitní písemné práce se v první, delší části objevil dopis kamarádovi a v druhé, v kratší části formální e-mail. Prohlédněte si vzor písemné práce z angličtiny v roce 2015 podzim, který by u maturity prošel se skvělým hodnocením a porovnejte si vzorové vypracování se svým vlastním maturitním textem.

ČTĚTE TAKÉ: Výsledky didaktického testu z angličtiny 2015 podzim

OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA – PODZIM 2015 – PRVNÍ ČÁST:

Jste na jazykovém kurzu v zahraničí. Rozhodl/a sjte se o tom napsat svému anglicky mluvícímu kamarádovi Markovi.

Napište Markovi dopis v rozsahu 120-150 slov, ve kterém:

 • uvedete alespoň tři informace o svém jazykovém kurzu v zahraničí (místo, jazyk, výuka apod.);
 • napíšete, co se vám na jazykovém kurzu líbí/nelíbí a proč;
 • napíšete, co jste dosud během svého pobytu v zahraničí zažil/a;
 • napíšete, co plánujete dělat ve zbývajících dnech svého pobytu v zahraničí.

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2015 PODZIMNÍTERMÍN 2015 – PRVNÍ ČÁST:

Hi Mark,

How are you?

I’m writing to you from my language course in Ireland. It is great. It’s in Dublin, we are learning all in English and the teachers are just awesome.

I especially like the lessons about the Irish history and trips around the city and the surroundings. There are so many interesting places to visit. Only one thing I didn’t like was the seafood in one of the restaurants here.

The most touching experience from here is that the people are so polite here. Over a day, there are always about three people in minumum that start talking to you on the street. What great atmospere!

I’m gonna spend the last three days going out and preparing for the final course examination. If all goes well, I’ll get a certificate.

Text to you soon,

Pavel

Proč by vzorové vypracování první části získalo skvělé hodnocení?

 • Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce – neformální dopis kamarádovi.
 • Text obsahuje vhodné oslovení.
 • Text je psán neformáln, čtenářem je anglicky mluvící kamarád.
 • Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání, každý bod zadání je rozpracován v jednom odstavci.
 • Rozsah textu je v souladu se zadáním (120-150 slov).
 • Náš text neobsahuje zbytečné nebo irelevantní informace, píšeme k věci, v souladu se zadáním.
 • Vzorová charakteristika obsahuje logický sled informací (ten je vlastně dán jednotlivými body zadání a jejich pořadím).
 • Na první pohled je vidět vhodná grafická úprava práce. Oslovení je odděleno od textu vynecháním řádku a text obsahuje odstavce, které jsou od sebe rovněž odděleny vynecháním řádku.
 • Vzorové zadání obsahuje očekávané výrazy pro spojování slov, vět nebo souvětí – např. spojky souřadící (and) nebo výrazy podřadící (if).
 • Text obsahuje očekávanou slovní zásobu.
 • Slovní zásoba je vůči zadání široká.
 • Text obsahuje očekávanou gramatiku, zejména minulý čas prostý a přítomný čas prostý, předpřítomný čas, budoucí čas s going to a budoucí čas s will, způsobová slovesa nebo třeba nepravidelná slovesa v AJ.
 • Text neobsahuje gramatické chyby, chyby ve slovní zásobě ani chyby ve výrazech pro spojování.
 • Text je napsán na požadované maturitní úrovni.

ČTĚTE TAKÉ: Všechna zadání testů k pohodové přípravě na maturitu z AJ

OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA – PODZIM 2015 – DRUHÁ ČÁST:

Školní filmový klub, jehož jste členem, pořádá filmové odpoledne, kde bude možnost shlédnout film v anglickém jazyce. Chcete na tuto akci pozvat i zahraničního lektora pana Robinsona.

Napište panu Robinsonovi e-mail v rozsahu 60-70 slov, ve kterém:

 • uvedete základní informace o akci (datum, čas, místo atd.);
 • uvedete alespoň tři informace o filmu;
 • pozvete zahraničního lektora na akci.

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2015 PODZIMNÍ TERMÍN 2015 – DRUHÁ ČÁST:

Dear Mr Robinson,

Our school film club is playing a film in English. It takes place in the classroom A22 this Monday, September 7th, 2015, at 5.00 PM.

The film’s name is Seven, starring Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey… It is a mysterious thriller. There will be English and Czech subtitles.

You are cordially invited to watch the film with us. We are serving coffee with cookies.

Kristián, Club’s chairman

Proč by vzorové vypracování druhé části získalo skvělé hodnocení?

 • Text je psán v souladu se zadáním této části písmné práce. Píšeme formální e-mail panu Robinsonovi, lektorovi.
 • Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání.
 • Text obsahuje oslovení, hlavní část textu, a podpis.
 • Text je rozdělen do odstavců dle bodů zadání. (Není k povaze textu nutné).
 • Rozsah textu odpovídá zadání (60-70 slov).
 • V textu se nevyskytují žádné zbytečné informace, píšeme k věci, vzhledem k zadání.
 • Text je souvislý a logický, od prvního bodu zadání až k poslednímu bodu zadání.
 • Text obsahuje očekávanou slovní zásobu a gramatiku.
 • Slovní zásoba je v očekávané šíři.
 • Text neobsahuje chyby ve slovní zásobě ani chyby gramatické.
 • Text je napsán na požadované maturitní úrovni.

ČTĚTE TAKÉ: Nejčastější chyby u maturitní písemné práce z angličtiny 2015

ČTĚTE TAKÉ: Ústní zkouška u maturity z anglického jazyka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *