Přítomný čas prostý v angličtině

Přítomný čas prostý, anglicky Present Simple, je jedním ze základních gramatických časů, které se v angličtině používají. Pojďme se tedy podívat, jak přítomný čas prostý v anglickém jazyce správně vytvořit v pozitivu, negativu, otázce a krátkých odpovědích a jak tento gramatický čas správně používat.

POUŽITÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO:

Používá se při popisu činností, které probíhají opakovaně, jsou stálé, nebo obecně pravdivé.

ČTĚTE TAKÉ: Přítomný čas průběhový v angličtině

Příklad: Czech people drink a lot of beer.  – Češi pijí hodně piva = obecně platné, pravdivé tvrzení, při kterém použijeme přítomného času prostého.

Další příklad: I wake up at 7.00 every morning, then I get up and go to the bathroom. After that I have breakfast and then… – Probudím se v 7 každé ráno, poté vstanu a jdu do koupelny. Po tom si dám snídani a pak… – Jedná se o činnosti opakující se každý den, pravidelně – klasické použítí přítomného času prostého (popis dne od rána do večera)

Časté chyby: špatné použití tam, kde by se měl použít přítomný čas průběhový (present continuous)


FORMA PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO:

Ukázali jsme si, jak se přítomný čas prostý používá. K tomu, abychom jej však mohli správně použít potřebujeme vědět, jak se správně tvoří. U každého gramatického času lze vytvořit pozitivní tvrzení, negativní tvrzení, otázku, a krátkou odpověď:

1. Pozitivní tvrzení v přítomném čase prostém (positive statement)

Vytvoříte jej tak, že za podmět přidáte infinitiv slovesa (nejzákladnější tvar slovesa),
např. “work”.

U třetí osoby jednotného čísla (he, she, it) se přidává koncovka -s/-es, jak se dočtete níže.

Osoba (podmět) Tvar slovesa
I, you, we, they work
he, she, it works

Příklad pozitivního tvrzení v přítomném čase prostém se slovesem work:

 

I work in a supermarket. (Já) Pracuji v supermarketu.
You work in a supermarket. (Ty) Pracuješ v supermarketu.
He works in a supermarket. (On) Pracuje v supermarketu.
She works in a supermarket. (Ona) Pracuje v supermarketu.
It works in a supermarket. (Ono) Pracuje v supermarketu.
We work in a supermarket. (My) Pracujeme v supermarketu.
You work in a supermarket. (Vy) Pracujete v supermarketu.
They work in a supermarket. (Oni / Ony) Pracují v supermarketu.

Pravopis pro přidávání koncovek u 3. osoby jednotného čísla:

 • A) větsina sloves – přidáváme koncovku -s:
  work – works
  know – knows
  live – lives
 • B) slovesa končící na -s, -sh, -ch, -x – přidáváme koncovku -es:
  pass – passes
  wish – wishes
  catch – catches
  mix – mixes
 • C) slovesa končící na -dy, -ly, -py, -ry: přidáváme koncovku -es a koncovku -y- změníme na -i-:
  fly – flies
  fry – fries
  carry – carries
 • D) výjimky:
  go – goes
  do – does
  have – has

Časté chyby:

 • She work in a supermarket. – Zapomenutí koncovky -s u třetí osoby jednotného čísla
  správně: She works in a supermarket.

2. Negativní tvrzení v přítomném čase prostém (negative statement):

present-simple-in-useVytvoříte jej tak, že za podmět přidáte pomocné sloveso do, za něj záporku not a infinitiv slovesa. Pouze u třetí osoby jednotného čísla použijeme pomocné sloveso ve tvaru does a záporku not a infinitiv slovesa. Pomocné sloveso a záporku lze stáhnout do staženého tvaru don’t a u třetí osoby jednotného čísla doesn’t.

Osoba (podmět) Tvar slovesa
I, you, we, they don’t work
he, she, it doesn’t work

Příklad negativního tvrzení v přítomném čase prostém se slovesem work:

I don’t work in a supermarket. (Já) Nepracuji v supermarketu.
You don’t work in a supermarket. (Ty) Nepracuješ v supermarketu.
He doesn’t work in a supermarket. (On) Nepracuje v supermarketu.
She doesn’t work in a supermarket. (Ona) Nepracuje v supermarketu.
It doesn’t work in a supermarket. (Ono) Nepracuje v supermarketu.
We don’t work in a supermarket. (My) Nepracujeme v supermarketu.
You don’t work in a supermarket. (Vy) Nepracujete v supermarketu.
They don’t work in a supermarket. (Oni / Ony) Nepracují v supermarketu.

Časté chyby:

 • He don’t work in a supermarket.

  Špatný tvar pomocného slovesa u třetí osoby jednotného čísla
  správně: He doesn’t work in a supermarket.

 • He doesn’t works in a supermarket. Použití infinitivu slovesa ve tvaru s koncovkou -s u negativu
  správně: He doesn’t work in a supermarket.

ČTĚTE TAKÉ: Předpřítomný čas prostý v angličtině

3. Otázka v přítomném čase prostém (question):

Otázku vytvoříte pomocí pomocného slovesa do nebo does (třetí osoba jednotného čísla), následuje podmět, za podmětem následuje infinitiv slovesa. Před samotnou otázku můžete samozřejmě klást tázací zájmena (where, when, how…).

Pomocné sloveso Osoba (podmět) Sloveso
Do I, you, we, they work?
Does he, she, it work?

Příklady otázek v přítomném čase prostém se slovesem work:

Do I work in a supermarket? Pracuji (já) v supermarketu?
Do you work in a supermarket? Pracuješ (ty) v supermarketu?
Does he work in a supermarket? Pracuje (on) v supermarketu?
Does she work in a supermarket? Pracuje (ona) v supermarketu?
Does it work in a supermarket? Pracuje (ono) v supermarketu?
Do we work in a supermarket? Pracujeme (my) v supermarketu?
Do you work in a supermarket? Pracujete (vy) v supermarketu?
Do they work in a supermarket? Pracují (oni / ony) v supermarketu?

Ukázky otázek s tázacími zájmeny:

Chceme-li vytvořit otázku s tázacím zájmenem, vkládáme tázací zájmeno před pomocné sloveso:

 • Where do you work? – Kde pracuješ?
 • When does he work? – Kdy pracuje (on)?
 • How do they work? – Jak pracují (oni / ony)?

Časté chyby:

 • My brother does work? Chybný slovosled
  správně: Does my brother work?
 • Do she work? Špatné použití tvaru pomocného slovesa do / does
  správně: Does she work?

4. Krátké odpovědi (short answers) v přítomném čase prostém :

Používáme je při odpovídání na otázky typu ano/ne.

Yes, I / you / we / they do.
Yes, he / she / it does.
No, I / you / we / they don’t.
No, he / she / it doesn’t.

Ukázka krátkých odpovědí v přítomném čase prostém:

 • A: Do you work in a supermarket?  – Pracuješ v supermarketu?
  B: Yes, I do. – Ano, pracuji.
  B: No, I don’t.– Ne, nepracuji.
 • A: Does he work to a supermarket?  – Pracuje (on) v supermarketu?
  B: Yes, he does. – Ano, pracuje.
  B: No, he doesn’t.– Ne, nepracuje.

Časté chyby:

 • A: Does she work in a supermarket? B: Yes, she do. (chybné pomocné sloveso u krátké odpovědi)
  správně: Yes, she does.
 • A: Do you work in a supermarket? B: Yes. (odpovídáme pouze souhlasem yes – toto není chyba, taková odpověď však může pro rodilého mluvčího znít velmi nezdvořile, jako kdybyste mu na jeho otázku “odsekli” svou odpověď. Doporučujeme užívat kompletní krátké odpovědi. To samé platí pro zápor.)

CO NÁM JEŠTĚ MŮŽE POMOCI PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO?

S každým gramatickým časem se vždy pojí některá typická časová slovíčka. U přítomného času prostého to jsou například: always, usually, often, sometimes, hardly ever, never, every day, every night, every week, every year atd. Vyskytují-li se tato slovíčka ve větách, nebo byste je chtěli při Vašem mluvení použít, bude se s nimi velmi pravděpodobně používat i present simple.

Příklady:

 • I always have coffee in the morning. – Vždy si dávám ráno kávu.
 • I hardly ever get up before 8 o’clock. – Málokdy stávám před 8 hodinou.
 • I never drink beer. – Nikdy nepiji pivo. (Pozor, slovo never již obsahuje zápor, neužije se don’t)

UMÍTE TO S PŘÍTOMNÝM ČASEM PROSTÝM?

 • umím popsat svůj pracovní den od rána do večera (50-100 slov)
 • umím popsat svůj víkendový den od rána do večera (50-100 slov)
 • umím popsat pracovní nebo víkendový den někoho jiného (50-100 slov)
 • umím popsat nějaký sváteční den (např. Štědrý den, Velikonoční pondělí atd.) od rána do večera (50-100 slov)
 • umím popsat klima v nějaké zemi (např. ČR, nebo Británie) od jara do zimy (50-100 slov)
 • umím říci co já nebo někdo jiný pořád, někdy, občas, obvykle, málokdy dělá (nebo co nikdy nedělá) (50-100 slov)
 • umím popsat své aktivity nebo aktivity někoho jiného, které se konají pravidelně (50-100 slov)
Příspěvek byl publikován v rubrice Gramatika a jeho autorem je NovýAmos.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *