Přítomný čas průběhový v angličtině

Přítomný průběhový čas, anglicky Present Continuous (popř. Present Progressive) je jeden z nejpoužívanějších gramatických časů v anglickém jazyce.  Pojďme se tedy podívat jak se správně přítomný průběhový čas tvoří, tedy na pozitivní a negativní tvrzení, tvoření otázky, tvoření krátkých odpovědí a především kdy se má správně present continuous používat.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ PŘÍTOMNÉHO PRŮBĚHOVÉHO ČASU

Přítomný čas průběhový se zpravidla používá pro vyjádření děje, který probíhá právě teď. Toto použití je zároveň jeho nejzákladnějším odlišením od jiného gramatického času v AJ, kterým je přítomný čas prostý.

ČTĚTE TAKÉ: Přítomný čas prostý v angličtině

Příklad: They are drinking beer. – Oni (právě teď) pijí pivo. = Pijí pivo nyní, toto tvrzení tedy v žádném případě nemusí znamenat, že jsou alkoholici. Pijí pivo teď.

Další příklad: I’m working in my mother’s restaurant this summer. – Pracuji toto léto v matčině restauraci. = Pracuji tam pouze toto léto (teď v létě). Tvrzení tedy vyjadřuje průběh v přítomnosti, který se odehrává “právě teď” – tedy toto léto.

Časté chyby: záměna s přítomným časem prostým, např: I work in my mother’s restaurant this summer. – Pracuji v matčině restauraci toto léto = namísto přítomného průběhového času se zde chybně užije přítomný čas prostý, který má však jiná použití.

FORMA PŘÍTOMNÉHO ČASU PRŮBĚHOVÉHO

Ukázali jsme si základní použití pro přítomný čas průběhový, nyní si ukážeme, jak správně vytvořit pozitivní a negativní tvrzení, otázku a krátké odpovědi.

1. Pozitivní tvrzení v přítomném čas průběhovém

Vytvoříte jej tak, že použijete pomocné sloveso be ve správném tvaru dle osoby, a k němu přidáte přítomné příčestí slovesa (infinitiv + koncovka -ing, například drink + -ing = drinking).

Osoba (podmět) Tvar slovesa
I am drinking
you are drinking
he, she, it is drinking
we are drinking
you are drinking
they are drinking

Příklady pozitivního tvrzení v přítomném čase průběhovém se slovesem drink:

I am drinking beer. (Já) Piji (teď) pivo.
You are drinking beer. (Ty) Piješ (teď) pivo.
He is drinking beer. (On) Pije (teď) pivo.
She is drinking beer. (Ona) Pije teď pivo.
It is drinking beer. (Ono) Pije (teď) pivo.
We are drinking beer. (My) Pijeme (teď) pivo.
You are drinking beer. (Vy) Pijete (teď) pivo.
They are drinking beer. (Oni / Ony) Pijí (teď) pivo.

Pomocné sloveso be se často (a je to zcela běžné) stahuje spolu s podmětem do stažených tvarů:

I am drinking I’m drinking
you are drinking you’re drinking
he is drinking he’s drinking
she is drinking she’s drinking
we are drinking we’re drinking
you are drinking you’re drinking
they are drinking they’re drinking

Např. tedy:

 • They’re drinking beer.
 • He’s drinking beer.
 • I’m drinking beer.

PRAVOPIS PRO PŘIDÁVÁNÍ koncovky -ing pro vytvoření příčestí přítomného

 • A) větsina sloves – přidáváme koncovku -ing:
  work – working
  cook – cooking
  study – studying
  try – trying
 • B) u sloves končících na -e se toto -e vypustí a přidá se koncovka -ing:
  live – living
  breathe – breathing
  arrive – arriving
 • C) u jednoslabičných sloves s krátkou a přízvučnou samohláskou se (je li psána jedním písmenem) koncová souhláska zdvojuje:
  stop – stopping (stop = jednoslabičné slovo, krátká samohláska “o”, přízvuk je na první slabice, je tedy nutné zdvojit koncovou souhlásku)
  shop – shopping

Časté chyby:

 • zapomenutí pomocného slovesa: He drinking beer. nebo They drinking beer.
 • špatné použití pomocného slovesa: They is drinking beer.

2. Negativní tvrzení v přítomném čase průběhovém

Vytvoříte jej použitím správného tvaru pomocného slovesa be + záporky not + příčestím přítomným (slovesa ve tvaru -ing):

Osoba (podmět) Tvar slovesa
I am not drinking
you are not drinking
he, she, it is not drinking
we are not drinking
you are not drinking
they are not drinking

Příklady negativního tvrzení v přítomném čase průběhovém se slovesem drink:

I am not drinking beer. (Já) Nepiji (teď) pivo.
You are not drinking beer. (Ty) Nepiješ (teď) pivo.
He is not drinking beer. (On) Nepije (teď) pivo.
She is not drinking beer. (Ona) Nepije teď pivo.
It is not drinking beer. (Ono) Nepije (teď) pivo.
We are not drinking beer. (My) Nepijeme (teď) pivo.
You are not drinking beer. (Vy) Nepijete (teď) pivo.
They are not drinking beer. (Oni / Ony) Nepijí (teď) pivo.

I u negativního (záporného) tvrzení se zcela běžně užívají stažené tvary:

I am not drinking I’m not drinking
you are not drinking you aren’t drinking
he is not drinking he isn’t drinking
she is not drinking she isn’t drinking
it is not drinking it isn’t drinking
we are not drinking we aren’t drinking
you are not drinking you aren’t drinking
they are not drinking they aren’t drinking

Časté chyby:

 • zapomenutí pomocného slovesa, např. They not drinking beer.
 • použití chybného záporu no namísto správné záporky not: They are no drinking beer.
 • použití dvou záporů v jedné větě: They aren’t not drinking beer.

ČTĚTE TAKÉ: Předpřítomný čas prostý v angličtině

3. Otázka v přítomném čase průběhovém

Vytvoříme jí záměnou podmětu a pomocného slovesa be ve správném tvaru, následuje přítomné příčestí slovesa (-ing). Tázací zájmena, chceme-li je v otázce použít, se kladou před podmět.

Pomocné sloveso Osoba (podmět) Sloveso
Am I drinking?
Are you, we, they drinking?
Is he, she, it drinking?

Příklady otázek v přítomném čase průběhovém se slovesem drink:

Am I drinking beer? Piji (já teď) pivo?
Are you drinking beer? Piješ (ty teď) pivo?
Is he drinking beer? Pije (on teď) pivo?
Is she drinking beer? Pije (ona teď) pivo?
Is it drinking beer? Pije (ono teď) pivo?
Are we drinking beer? Pijeme (my teď) pivo?
Are you drinking beer? Pijete (vy teď) pivo?
Are they drinking beer? Pijí (oni / ony teď) pivo?

Otázky s tázacími zájmeny:

Tázací zájmena se vkládají před pomocné sloveso be, mohou tedy vypadat například takto:

 • What is he drinking? – Co (on teď) pije?
 • Where are they going? – Kam (oni teď) jdou?
 • What are you doing? – Co (ty teď) děláš?
 • How is it working? – Jak to pracuje / funguje?

Časté chyby:

 • chybný slovosled: What is doing he?
 • zapomenuté pomocné sloveso: Where he going?
 • vynechání podmětu: What doing?
 • špatný tvar slovesa: Are you drink beer?

4. Krátké odpovědi v přítomném průběhovém čase

Pozitivní krátká odpověď:

Yes, I am.
Yes, you are.
Yes, he is.
Yes, she is.
Yes, they are.
Yes, you are.
Yes, they are.

Negativní krátká odpověď:

No, I’m not.
No, you aren’t.
No, he isn’t.
No, she isn’t.
No, it isn’t.
No, we aren’t.
No, you aren’t.
No, they aren’t.

Ukázka krátkých odpovědí v přítomném čase průběhovém:

 • A: Are you drinking beer? – Piješ (teď) pivo?
 • B: Yes, I am. – Ano, (teď) piji.
 • B: No, I’m not. – Ne, (teď) nepiji
 • A: Is he working now? – Pracuje (teď)?
 • B: Yes, he is. – Ano, (teď) pracuje.
 • B: No, he isn’t. – Ne, (teď) nepracuje.

Časté chyby:

 • špatné použití pomocného slovesa u krátké odpovědi:
 • A: Is he waiting?
 • B: Yes, he does. správně: Yes, he is.

CO NÁM MŮŽE POMOCI PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PRŮBĚHOVÉHO?

S přítomným průběhovým časem se velmi často pojí některá časová slovíčka, jako např. now, right now, at the moment, today a další.

Příklady:

 • A: What are you doing now? B: I’m studying. – A: Co teď děláš? B: Studuji.
 • I am having lunch at the moment.  – Právě obědvám.
 • He is coming right now! – Právě přichází!
 • Are they working or having a day off? – Pracují, nebo mají den volno?

UMÍTE TO S PŘÍTOMNÝM ČASEM PRŮBĚHOVÝM?

 • umím popsat to, co právě teď dělám (30-60 slov)
 • umím popsat to, co někdo právě teď dělá
 • umím popsat to, co se děje kolem mě právě teď
 • umím se někoho zeptat, co právě teď dělá
 • umím popsat, co se právě děje
 • umím popsat to, co dělám právě teď sezónně (např. teď v zimě, teď v létě apod.)
Příspěvek byl publikován v rubrice Gramatika, Novinky a jeho autorem je NovýAmos.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *