Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině

Mezi vyjádřením množství u podstatných jmen v angličtině a češtině existují rozdíly. Jak je to tedy s počitatelnými podstatnými jmény (countable nouns) a nepočitatelnými podstatnými jmény (uncountable nouns)? A dají se nepočitatelná podstatná jména v angličtině spočítat? Prohlédněte si článek, který se touto tématikou zabývá a budete na tom ve své angličtině zase o něco lépe.

Počitatelná podstatná jména v angličtině

Anglicky se jim říká countable nouns.

Všechna podstatná jména, která nám označují nějaké předměty, osoby nebo třeba měrné jednotky (časové, váhy, míry aj.) je možné počítat pomocí základních číslovek, např.:

 • one boy, two boys, three boys (jeden chlapec, dva chlapci, tři chlapci)
 • one table, two tables, three tables (jeden stůl, dva stoly, tři stoly)
 • one minute, two minutes, three minutes (jedna minuta, dvě minuty, tři minuty)
 • one dollar, two dollars, three dollars (jeden dollar, dva dollary, tři dollary)

ČTĚTE TAKÉ: Rod podstatných jmen v angličtině

Počitatelná podstatná jména zpravidla tvoří svá množná čísla. Na rozdíl od nepočitatelných podstatných jmen, kde se vyjádření jejich množství musí provést jiným způsobem (dozvíte se níže).

 • one boy, hundred boys (jeden chlapec, sto chlapců)
 • one table, thousand tables (jeden stůl, tisíc stolů)
 • an apple, two apples (jablko, dvě jablka)
 • a computer, ten computers (počítač, deset počítačů)

Členy u počitatelných podstatných jmen v angličtině

Počitatelná podstatná jména zpravidla mají v jednotném čísle svůj člen – neurčitý člen a/an nebo určitý člen the:

 • a boy, the boy
 • an apple, the apple

ČTĚTE TAKÉ: Přítomný čas prostý v angličtině

Nepočitatelná podstatná jména v angličtině

Anglicky se jim říká uncountable nouns.

Nepočitatelná podstatná jména látková

Mezi nepočitatelná podstatná jména se řadí zejména podstatná jména látková. Jsou to ve většině případů látky, které jsou tekuté, sypou se, nebo jsou např. plynného skupenství, popřípadě jde o nějakou tvárnou hmotu.

Prohlédněte si následující příklady nepočitatelných podstatných jmen látkových:

water voda
rice rýže
coal uhlí
iron železo
wool vlna
milk mléko
sand písek
butter máslo
meat maso

Nepočitatelná podstatná jména abstraktní

Další skupinou nepočitatelných podstatných jmen jsou podstatná jména abstraktní. Prohlédněte si následující příklady nepočitatelných podstatných jmen abstraktních:

culture kultura
fantasy fantazie
nature příroda
importance důležitost
work práce
homework domácí práce

Nepočitatelná podstatná jména hromadná

Poslední skupinu nepočitatelných podstatných jmen tvoří podstatná jména hromadná, jako jsou například:

money peníze
time čas
hair vlasy
fruit ovoce

Členy u nepočitatelných podstatných jmen v angličtině

Nepočitatelná podstatná jména nemají zpravidla člen neurčitý. Pokud tato podstatná jména používáme obecně, zůstávají bez členu:

Milk is usually in the fridge. Mléko je obvykle v lednici.
It is great to have fantasy. Je skvělé mít fantazii.

Pokud však tato nepočitatelná podstatná jména používáme se specifickým odkazem, používáme určitý člen:

the fruit of the tree (to) ovoce z (toho) stromu
the meat that is exported (to) maso, které je exportováno

Určité (nějaké) množství lze u nepočitatelných podstatných jmen vyjádřit pomocí some:

Some time is left. Nějaký čas zbývá.
There is some work. Je tam nějaká práce.

ČTĚTE TAKÉ: Řadové číslovky v angličtině

Pozor: Když nepočitatelné podstatné jméno má množné číslo, mění se jeho význam

Nepočitatelné podstatná jména zpravidla množné číslo netvoří:

air vzduch
money peníze

Uvidíme li nepočitatelné podstatné jméno v množném čísle, mění se zcela jeho význam:

beer pivo beers různé druhy piv
wine víno wines různé druhy vín
water voda waters vodní plochy
sand písek sands písky, písčiny, pláže

Vyjádření mnoho a málo u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen

S počitatelnými podstatnými jmény se pojí následující výrazy pro vyjádření množství:

 • many (mnoho)
 • few (málo)
 • a few (několik)

S nepočitatelnými podstatnými jméno se zase pojí tyto výrazy pro vyjádření množství:

 • much (hodně, mnoho)
 • little (málo)
 • a little (trochu)

Jak pro počitatelná, tak pro nepočitatelná podstatná jména můžeme užívat zase tyto výrazy pro vyjádření množství:

 • a lot of (hodně, mnoho)
 • lots of (hodně, mnoho)
Počitatelná   Nepočitatelná  
many friends hodně/mnoho přátel much water hodně/mnoho vody
few friends málo přátel little water málo vody
a few friends několik přátel a little water trochu vody
a lot of friends hodně/mnoho přátel a lot of water hodně/mnoho vody
lots of friends hodně/mnoho přátel lots of water hodně/mnoho vody

Jak spočítat nepočitatelná podstatná jména?

Abychom mohli nepočitatelná podstatná jména spočítat, musíme je vždy nějakým způsobem kvantifikovat, určit u nich nějaké množství. A to se dělá například tak, že dané nepočitatelné podstatné jméno zavřeme do nějakého obalu nebo třeba krabice, např.:

sugar cukr lumps of sugar kostky cuktu
    two kilos of sugar dvě kila cukru
water voda a bottle of water láhev vody
    100 litres of water 100 litrů vody
gas plyn a bottle of gas lahev plynu
    10 bottles of gas deset lahví plynu
information informace 2 pieces of information dvě informace
fruit ovoce two pieces of fruit dvě ovoce
beer pivo a glass of beer sklenice piva

Rozdíly mezi angličtinou a češtinou u počitatelnosti podstatných jmen

business obchod, obchody
news zpráva, zprávy
progress pokrok, pokroky
advice rada, rady
evidence důkaz, důkazy
luggage zavazadlo, zavazadla
information (jedna) informace, (dvě) informace

Někdy počitatelná, někdy nepočitatelná – čímž se ale mění význam

Pozor, některá podstatná jména mohou být jak počitatelná, tak nepočitatelná. Díky tomuto aspektu se nám však úplně mění význam těchto slov.

Podívejte se na vybrané příklady:

Nepočitatelná   Počitatelná  
experience zkušenost, zkušenosti an experience, experiences zážitek, zážitky
fruit ovoce a fruit, fruits plod, plody
paper papír a paper, papers listina, noviny, listiny, článek, články
work práce a work, works dílo, díla, závod (továrna), závody
reason rozum a reason, reasons důvod, příčina, důvody, příčiny
iron železo an iron, irons žehlička, žehličky, želízka
interest úroky an interest, interests zájem, zájmy
glass sklo a glass, three glasses sklenice, tři sklenice / troje brýle

Navázání slovesa na nepočitatelné podstatné jméno

Nepočitatelná podstatná jména lze nahradit osobním zájmenem it. Z toho tedy vyplývá, že všechna slovesa, která budou jako přísudek za podmětem, který bude sestávat z nepočitatelného podstatného jména, musí být ve správném tvaru 3. osoby jednotného čísla.

Např.: Air is everywhere. (Vzduch je všude.)

 • Air = podmět
 • is = přísudek, sloveso je ve tvaru 3. osoby jednotného čísla

Prohlédněte si další příklady shody podmětu, kterým je nepočitatelné podstatné jméno, s přísudkem, které je ve třetí osobě jednotného čísla:

Money talks. Přítomný čas prostý Peníze mluví.
Water is everywhere. Přítomný čas prostý slovesa be Voda je všude.
Sand was there. Minulý čas prostý slovesa be Písek byl tam.
Money has never grown on trees. Předpřítomný čas prostý Peníze nikdy nerostly na stromech.
Paper will burn if you light it. Budoucí čas prostý Papír bude hořet, když jej zapálíš.
Fruit should be eaten everyday. Způsobové sloveso should s trpným rodem Ovoce by se mělo jíst každý den.
The snow can fall on you. Způsobové sloveso can Ten sníh na tebe může spadnout.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Gramatika a jeho autorem je NovýAmos.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *