Nepravidelná slovesa v angličtině

Jako pomůcka při učení se anglického jazyka skvěle poslouží tabulka nepravidelných sloves v angličtině. Tabulka obsahuje seznam nepravidelných sloves seřazených abecedně, český překlad, tvar v minulém čase a příčestí minulé, vše včetně výslovnosti. Tabulku nepravidelných sloves si můžete vytisknout a používat během učení nebo ji sdílet se svými příteli a spolužáky.

Tabulka nepravidelných sloves v anglickém jazyce

ČTĚTE TAKÉ: Minulý čas prostý a jak se tvoří a používá

infinitiv   česky tvar slovesa v minulém čase (past simple form)   příčestí minulé (past participle)  
be /bí/ být was/were /woz/ /wér/ been /bín/
beat /bít/ bít/mlátit  beat  /bít/ beaten  /bítn/
become /bi’cam/ stát se became  /bi’kejm/ become /bi’kam/
begin /bi’gin/ začít began /bi’gen/ begun /bi’gan/
bite /bait/ kousnout bit /bit/ bitn /bitn/
blow /blou/  vát/foukat blew /blú/ blown /bloun/
break /breik/  zlomit  broke /brouk/ broken /broukn/ 
bring /bring/  přinést  brought /brót/ brought /brót/
build /bild/  postavit  built /bilt/ built /bilt/
can  /ken/  moci/umět  could /kud/ been able /bín eibl/
catch /keč/ chytit/stihnout  caught /kót/ caught /kót/
choose  /čúz/   vybrat chose /čouz/ chosen /čouzn/
come  /kam/  přijít  came /keim/ come /kam/
cost  /kost/  stát (peníze)  cost /kost/ cost /kost/
cut  /kat/ řezat  cut /kat cut /kat/
do  /du/  dělat  did /did/ done /dan/ /don/
draw  /dró/  kreslit/táhnout  drew /drú/ drawn /drón/
dream  /drým/  snít dreamt /dremt/ dreamt /dremt/
drink  /drink/  pít  drank /drenk/ drunk /drank/
drive  /draiv/  řídit/jet  drove /drouv/ driven /drivn/
eat  /ít/  jíst  ate /eit/ eaten /ítn/
fall  /fol/  upadnout  fell /fel/ fallen /fo-ln/
feel  /fíl/   cítit felt /felt/ felt /felt/
fight /fajt/  bojovat  fought /fót/ fought /fót/
find  /faind/  najít  found /faund/ found /faund/
fly  /flai/  letět  flew /flú/ flown /floun/
forget  /fr’get/ zapomenout  forgot /fr’got/ forgotten /fr’gotn/
get  /get/  dostat  got /got/ got /got/
give  /giv/  dát  gave /geiv/ given /givn/
go  /gou/  jít/jet  went /went/ gone /gan/ /gon/
grow  /grou/  vyrůst/pěstovat  grew /grú/ grown /groun/
hang  /heng/  pověsit  hung /hang/ hung /hang/
have  /hev/  mít  had /hed/ had /hed/
hear  /hýr/  slyšet  heard /hrd/ heard /hrd/
hide   /haid/ schovat se  hid /hid/ hidden /hidn/
hit  /hit/  zasáhnout  hit /hit/ hit /hit/
hold  /hould/  držet  held /held/ held /held/
hurt  /hrt/  ublížit  hurt /hrt/ hurt /hrt/
keep  /kýp/  držet/nechat si  kept /kept/ kept /kept/
know  /nou/  vědět/znát  knew /njú/ known /noun/
learn  /lrn/  učit se  learnt /lrnt/ learnt /lrnt/
leave  /lív/  opustit/odejít  left /left/ left /left/
lend  /lend/  půjčit někomu  lent /lent/ lent /lent/
let  /let/ nechat  let /let/ let  /let/
lie  /lai/ ležet  lay /lei/ lain /lein/
lose  /lúz/  ztratit/prohrát  lost /lost/ lost /lost/
make  /meik/  dělat (tvořit) made  /meid/ made /meid/
mean  /mín/  znamenat meant /ment/ meant /ment/
meet  /mít/ potkat/poznat  met /met/ met /met/
pay  /pei/  platit  paid /peid/ paid /peid/
put  /put/  dát (něco někam)  put /put/ put /put/
read  /rýd/   číst read /red/ read /red/
ride  /raid/  jet (obkročmo)  rode /roud/ ridden /ridn/
ring  /ring/  zvonit  rang /reng/ rung /rang/
run  /ran/  běžet  ran /ren/ run /ran/
say  /sei/ říct  said /sed/ said /sed/
see  /sí/  vidět  saw /só/ seen /sín/
sell  /sel/  prodat  sold /sold/ sold /sold/
send  /send/  poslat  sent /sent/ sent /sent/
set  /set/  nastavit set /set/ set /set/
shine  /šain/  svítit  shone /šoun/ shone /šoun/
show  /šou/  ukázat  showed /šoud/ shown /šoun/
shut  /šat/  zavřít  shut /šat/ shut /šat/
sing  /sing/  zpívat  sang /seng/ sung /sang/
sit  /sit/  sedět  sat /set/ sat /set/
sleep  /slíp/  spát  slept /slept/ slept /slept/
speak  /spík/  mluvit  spoke /spouk/ spoken /spoukn/
spend  /spend/  utratit (čas/peníze)  spent /spent/ spent /spent/
stand  /stend/  stát  stood /stud/ stood /stud/
steal  /stýl/ ukrást stole /stoul/ stolen /stou-ln/
swim  /swim/  plavat  swam /swem/ swum /swam/
take  /teik/ vzít  took /tuk/ taken /teikn/
teach  /týč/  učit (někoho)  taught /tót/ taught /tót/
tell  /tel/  říct  told /tould/ told /tould/
think  /think/  myslet  thought /thód/ thought /thód/
throw  /throu/  házet  threw /thrú/ thrown /throun/
understand  /andr’stand/  rozumět  understood /andr’stud/ understood /andr’stud/
wake  /weik/ budit  woke /wouk/  woken /woukn/
wear  /wér/  nosit (na sobě)  wore /wor/ worn  /worn/
win  /win/  vyhrát/získat  won /wan/ won /wan/
write  /wrait/  psát  wrote /wrout/ written /writn/
Příspěvek byl publikován v rubrice Gramatika, Novinky a jeho autorem je NovýAmos.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *