Vzorově vypracovaná maturitní písemná práce z angličtiny 2019 jaro

Pro všechny maturanty jsme jako inspiraci a pro porovnání s vlastními písemkami vypracovali vzorovou písemnou práci z angličtiny 2019 jaro na jedničku. V letošní maturitní písemce se v delší části psal článek do studentského časopisu a v kratší části formální e-mail k zarezervování ubytování ve Walesu. Všem maturantům přejeme jen skvělé hodnocení a držíme moc palce.

OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA – JARO 2019 – PRVNÍ ČÁST:

Váš školní časopis vyhlásil pro své čtenáře soutěž, ve které je vyzývá, aby napsali článek na téma

“Den strávený v přírodě”.

Rozhodl/a jste se soutěže zúčastnit.

Napište o dni stráveném v přírodě článek v rozsahu 120-150 slov, ve kterém:

 • uvedete, kdy, kde a s kým jste tento den strávil/a;
 • popíšete místo, kde jste tento den strávil/a;
 • budete vypravovat o tom, co jste v přírodě tento den zažil/a;
 • napíšete, jak jste se tento den cítil/a a proč.

ČTĚTE TAKÉ: Jak napsat článek u maturity z angličtiny na jedničku?

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2019 JARNÍ TERMÍN 2019 – PRVNÍ ČÁST:

A Day in Nature with Friends

What a day. I will probably never forget the fun I had with my friends in the Sedmihorky Camp last summer holidays.

The camp is located in Český Ráj, it is something like a national park with truly amazing natural monuments called “rock towns“ – huge rocks with little canyons and many footpaths. The rocks kind of resemble buildings in a town.

That day we decided to sleep outdoor in on of the many caves in the Hrubá Skála Rock Town. We found a suitable place, made a fireplace and played the guitar, sang songs, drank beer etc. In the end one of my friends burnt the guitar, just like the rock stars do. It may look weird but that was one of the funniest moments in my life.

The nature, the setting, my friends, the fun – all of that made me feel so good.

Proč by vzorové vypracování první části získalo skvělé hodnocení?

 • Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce – článek do studentského časopisu o jednom dni stráveném v přírodě.
 • Text obsahuje nadpis.
 • Text je psán semiformálně, čtenářem jsou studenti.
 • Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání napříč několika odstavci.
 • Rozsah textu je v souladu se zadáním (120-150 slov).
 • Náš text neobsahuje zbytečné nebo irelevantní informace, píšeme k věci, v souladu se zadáním.
 • Vzorový článek obsahuje logický sled informací (ten je vlastně dán jednotlivými body zadání a jejich pořadím).
 • Na první pohled je vidět vhodná grafická úprava práce. Nadpis je jasně viditelný, odstavce rovněž.
 • Vzorový článek obsahuje očekávané výrazy pro spojování slov, vět nebo souvětí – např. spojky souřadící (and) nebo struktury podřadící.
 • Text obsahuje očekávanou slovní zásobu.
 • Slovní zásoba je vůči zadání široká.
 • Text obsahuje očekávanou gramatiku, zejména minulý čas prostý, způsobová slovesa nebo třeba nepravidelná slovesa v AJ.
 • Text neobsahuje gramatické chyby, chyby ve slovní zásobě ani chyby ve výrazech pro spojování.
 • Text je napsán na požadované maturitní úrovni.

ČTĚTE TAKÉ: Všechna zadání didaktických testů k pohodové přípravě na maturitu z AJ

OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA – JARO 2019 – DRUHÁ ČÁST:

Rád/a byste s přáteli navštívil/a Wales. Na internetu jste našel/našla následující inzerát:

———————————————————————————-

Hotel Llandough, Wales

Our hotel is situated less than a twenty-minute drive from Cardiff International Airposrt. It’s a perfect place both for active and relaxing holiday.

We offer:

 • comfortable accommodation;
 • rooms with nice views of the countryside;
 • an excellent restaurant.

     Contact person: Mr John Watson

———————————————————————————-

Inzerát vás zaujal, a proto si chcete ubytování v tomto hotelu rezervovat.

Napište panu Watsonovi e-mail v rozsahu 60-70 slov, ve kterém:

 • uvedete, odkdy, na jak dlouho a pro kolik osob si chcete ubytování rezervovat;
 • se zeptáte, zda je ubytování v tomto termínu možné;
 • požádáte o dvě informace, které jste se z inzerátu nedozvěděl/a.

ČTĚTE TAKÉ: Jak napsat formální dopis na jedničku?

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE NA JEDNIČKU 2019 JARNÍ TERMÍN 2019 – DRUHÁ ČÁST:

Dear Mr Watson,

I would like to book one single room and two double rooms for a group of my friends, 5 people in total. The dates would be 6-10 July, 2019. Can you please confirm that the reservation is possible? Are minibars with cold drinks and chocolate bars included in the rooms‘ equipment? Are there any kettles for making hot water in the rooms?

Best regards,

Sherlock Holmes

Proč by vzorové vypracování druhé části získalo skvělé hodnocení?

 • Text je psán v souladu se zadáním této části písemné práce. Píšeme formální e-mail do hotelu, naším cílem je zjistit, zda je rezervace možná a uvést detaily rezervace.
 • Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání.
 • Text obsahuje oslovení, hlavní text, rozloučení a podpis.
 • Rozsah textu odpovídá zadání (60-70 slov).
 • V textu se nevyskytují žádné zbytečné informace, píšeme k věci, v souladu se zadáním.
 • Text je souvislý a logický, od prvního bodu zadání až k poslednímu bodu zadání.
 • Text obsahuje očekávanou slovní zásobu a gramatiku.
 • Slovní zásoba je v očekávané šíři.
 • Text neobsahuje chyby ve slovní zásobě ani chyby gramatické.
 • Text je napsán na požadované maturitní úrovni.

ČTĚTE TAKÉ: Ústní zkouška u maturity z anglického jazyka – tipy a triky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *