Situace: Práce – Pohovor v pracovní agentuře

situace-maturita-anglictina-job-interview

Cíl: Umím si poradit v situaci z oblasti Práce.

Abyste tohoto cíle dosáhli a získali tak v hodnocení co nejvíce bodů, řiďte se následujícím: Dodržte toto šestero bodů:

Celý příspěvek