Přítomný čas průběhový

present-continuousPřítomný průběhový čas neboli Present Continuous (popř. Present Progressive) je jeden z nejpoužívanějších gramatických časů v angličtině.  Pojďme se tedy podívat na jeho vysvětlení, tedy jak jej správně vytvořit (forma) a používat.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ PŘÍTOMNÉHO PRŮBĚHOVÉHO ČASU

Přítomný čas průběhový se zpravidla používá pro vyjádření děje, který probíhá právě teď. Toto použití je zároveň jeho nejzákladnějším odlišením od jiného gramatického času v AJ, kterým je přítomný čas prostý.

Příklad: They are drinking beer. – Oni (právě teď) pijí pivo. = Pijí pivo nyní, toto tvrzení tedy v žádném případě nemusí znamenat, že jsou alkoholici. Pijí pivo teď.

Další příklad: I’m working in my mother’s restaurant this summer. – Pracuji toto léto v matčině restauraci. = Pracuji tam pouze toto léto (teď v létě). Tvrzení tedy vyjadřuje průběh v přítomnosti, který so odehrává „právě teď“ – tedy toto léto.

Časté chyby: záměna s přítomným časem prostým, např: I work in my mother’s restaurant this summer. – Pracuji v matčině restauraci toto léto = namísto přítomného průběhového času se zde chybně užije přítomný čas prostý, který má však jiná použití.


FORMA PŘÍTOMNÉHO ČASU PRŮBĚHOVÉHO

Ukázali jsme si základní použití pro přítomný čas průběhový, nyni si ukážeme, jak správně vytvořit pozitivní a negativní tvrzení, otázku a krátké odpovědi.

1. Pozitivní tvrzení v přítomném čas průběhovém

Vytvoříte jej tak, že použijete pomocné sloveso be ve správném tvaru dle osoby, a k němu přidáte přítomné příčestí (tvar -ing) slovesa.

I am drinking
he / she / it is drinking
you / we / they are drinking

I am drinking beer. – (Já) Piji (teď) pivo.
You are drinking beer. – (Ty) Piješ (teď) pivo.
He is drinking beer. – (On) Pije (teď) pivo
She is drinking beer. – (Ona) Pije teď pivo.
It is drinking beer. – (Ono) Pije (teď) pivo.
We are drinking beer. – (My) Pijeme (teď) pivo.
You are drinking beer. – (Vy) Pijete (teď) pivo.
They are drinking beer. –  (Oni / Ony) Pijí (teď) pivo.

Pomocné sloveso be můžete (a zcela běžně se to také dělá) stáhnout spolu s podmětem do tvarů I’m = I am, you’re, he’s, she’s, it’s, we’re, you’re, they’re.
Např. tedy They’re drinking beer.

Časté chyby:

 • zapomenutí pomocného slovesa: He drinking beer. nebo They drinking beer.
 • špatné použití pomocného sloveas: They is drinking beer.

2. Negativné tvrzení v přítomném čase průběhovém

Vytvoříte jej použitím správného tvaru pomocného slovesa be + záporky not + příčestím přítomným (slovesa ve tvaru -ing):

I am not drinking
he / she / it is not drinking
you / we / they are not drinking

I am not drinking beer. – (Já) Nepiji (teď) pivo.
You are not drinking beer. – (Ty) Nepiješ (teď) pivo.
He is not drinking beer. – (On) Nepije (teď) pivo
She is not drinking beer. – (Ona) Nepije teď pivo.
It is not drinking beer. – (Ono) Nepije (teď) pivo.
We are not drinking beer. – (My) Nepijeme (teď) pivo.
You are not drinking beer. – (Vy) Nepijete (teď) pivo.
They are not drinking beer. –  (Oni / Ony) Nepijí (teď) pivo.

I u negativního (záporného) tvrzení se zcela běžně užívají stažené tvary: I am not = I’m not, you are not = you aren’t, he is not = he isn’t, she isn’t, it isn’t, we aren’t, they aren’t

Časté chyby:

 • zapomenutí pomocného slovesa, např. They not drinking beer.
 • použití chybného záporu no namísto správné záporky not: They are no drinking beer.
 • použití dvou záporů v jedné větě: They aren’t not drinking beer.

3. Otázka v přítomném čase průběhovém

Vytvoříme jí záměnou podmětu a pomocného slovesa be ve správném tvaru, následuje přítomné příčestí slovesa (-ing). Tázací zájmena, chcetme-li je v otázce použít, se kladou před podmět.

Am I drinking?
Are you / we / they drinking?
Is he / she / it drinking?

Am I drinking beer? – Piji (já teď) pivo?
Are you drinking beer? – Piješ (ty teď) pivo?
Is he drinking beer? – Pije (on teď) pivo?
Is she drinking beer? – Pije (ona teď) pivo?
Is it drinking beer? – Pije (ono teď) pivo?
Are we drinking beer? – Pijeme (my teď) pivo?
Are you drinking beer? – Pijete (vy teď) pivo?
Are they drinking beer? – Pijí (ony / ony teď) pivo?

Otázky s tázacími zájmeny mohou vypadat například takto:

What is he drinking? – Co (on teď) pije?
Where are they going? – Kam (oni teď) jdou?
What are you doing? – Co (ty teď) děláš?
How is it working? – Jak to pracuje / funguje?

Časté chyby:

 • chybný slovosled: What is doing he?
 • zapomenuté pomocné sloveso: Where he going?
 • vynechání podmětu: What doing?
 • špatný tvar slovesa: Are you drink beer?

4. Krátké odpovědi v přítomném průvěhovém čase

Yes, I am.
Yes, you / we / they are.
Yes, he / she / it is.

No, I’m not.
No, you / we / they aren’t.
No, he / she / it isn’t.

Ukázka krátkých odpovědí v přítomném čase průběhovém:

 • A: Are you drinking beer? – Piješ (teď) pivo?
  B: Yes, I am. – Ano, (teď) piji.
  B: No, I’m not. – Ne, (teď) nepiji
 • A: Is he working now? – Pracuje (teď)?
  B: Yes, he is. – Ano, (teď) pracuje.
  B: No, he isn’t. – Ne, (teď) nepracuje.

Časté chyby:

 • špatné použití pomocného slovesa u krátké odpovědi: A: Is he waiting? B: Yes, he does. správně: Yes, he is.

CO NÁM MŮŽE POMOCI PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PRŮBĚHOVÉHO?

S přítomným průběhovým časem se velmi často pojí některá časová slovíčka, jako např. now, right now, at the moment, today a další.

Příklady:

 • A: What are you doing now? B: I’m studying. – A: Co teď děláš? B: Studuji.
 • I am having lunch at the moment.  – Právě obědvám.
 • He is coming right now! – Právě přichází!
 • Are they working or having a day off? – Pracují, nebo mají den volno?

UMÍTE TO S PŘÍTOMNÝM ČASEM PRŮBĚHOVÝM?

 • umím popsat to, co právě teď dělám (30-60 slov)
 • umím popsat to, co někdo právě teď dělá
 • umím popsat to, co se děje kolem mě právě teď
 • umím se někoho zeptat, co právě teď dělá
 • umím popsat, co se právě děje
 • umím popsat to, co dělám právě teď sezónně (např. teď v zimě, teď v létě apod.)


Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky a jeho autorem je NovýAmos.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>